Türkiye’deki gizli Ermeni paralel devlet çöküyor – 55

Saliha Erdim de bir gizli Ermeni ve sistemin mensubu…

Süleymanlı olduğu zan edilen Prof. Dr. Reşat Öngören de bir gizli Ermeni ve sistemin mensubu…

(ön-gör-en hecelerinin tamamı şifreleme)

Hıyanet Ansiklopedisi

Gizli kimlikli hain Ermeniler ve Yahudiler tarafından, İslam dinini ve Müslümanları içeriden çökertmek maksadıyla tesis edilen Hıyanet İşleri Başkanlığı, bu güne kadar çok ihanetler yaptı, yapıyor.

Bunların en önde gelenlerinden biri de sözde İslam Ansiklopedisi… Bu, aslında gizli papazlar, gizli hahamlar, gizli casuslar ve şarkiyatçılar tarafından hazırlanan tam teşekküllü bir hıyanet ansiklopedisi…

Bu sözde İslam ansiklopedisini hazırlatanlar ve hazırlayanlar arasında hiç gerçek Türk ve Müslüman bulamazsınız. Zaten kuruluşundan bu güne doğru gelin, Hıyanet İşleri Başkanları arasında hiç gerçek Türk ve Müslüman da bulamazsınız. Şu anki başkan olan Ali Erbaş da bir gizli Ermeni ve Hristiyan. Türkiye’deki en hakiki ve en önde gelen FETÖ’cülerden de biri. Aynı zamanda bir misyoner. Dahası, İslami ilimlerde son derece kifayetsiz bir kişi. Bir topluluğun önüne geçerek ve hazırlıksız olarak herhangi bir İslami/ilmi mesele sohbet verebildiğini ve bir de Arapça konuşup anladığını göremezsiniz. Arabistan’a gidince, oradaki Vehhabi sözde din adamlarıyla bile tercüman aracılığıyla konuşup anlaşmak zorunda kalmıştı.

Sözde İslami ansiklopedisinde hemen hemen hangi İslami meseleye ya da tabire baksanız… Tahrif olmuş İncil’in ve tahrif olmuş Tevrat’ın sözde ayetlerinin mutebermiş gibi konu edildiğini, kaynak gösterildiğini hatta çoğu zaman bunların uzun yer tuttuğunu görürsünüz. Hatta çoğu yazıda, tahrif olmuş İncil ve Tevrat’tan, hak kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’den bile önce alıntı yapıldığını, kitabımızın daha sonraya bırakıldığını görürsünüz. Bu dahi zihinleri, bilinçaltını yönlendirmeye dönük ihanetlerinden biri… Yine, sahih hadislere bile mümkün olduğunca, zorunlu kalınmadıkça başvurulmadığını görürsünüz. Devamında ise gereksiz ve isabetsiz fikri, felsefi değerlendirmeler üzerinden ayrıca tuzaklar kurulduğunu da görürsünüz.

Gizli Ermeni ve Hristiyan

Gizli Yahudi

Gizli Ermeni ve Hristiyan
Gizli Ermeni ve Hristiyan

Tayyar Altıkulaç Gizli Ermeni ve Hristiyan…
Hıyanet İşleri Reisi iken vurduğu darbelerin tesiri günümüzde de devam ediyor. Çok büyük hainlerden biri…

İsmail Erünsal da bir gizli Ermeni ve Hristiyan

Nuri Özcan da bir gizli Ermeni ve Hristiyan
Uğur Derman Gizli Ermeni ve Hristiyan
Ali Erbaş Gizli Ermeni ve Hristiyan

Çok karışık bir soydan geliyordu. Çingenelik, Yahudilik de vardı ama Ermeni tarafı baskındı…

Halil İnalcık da çok büyük hainlerden biriydi. Bana inanmayanlar İlber Ortaylı’ya sorabilirler. İlber, benim gibi dışarıdan bilenlerden değil. Her şeyi içeriden bilenlerden. Halil’in hayatı boyunca nasıl Türk ve İslam düşmanları için çalıştığını çok iyi bilir ve isterse anlatır. Zira kendisi de aynı hainlerden…

Gizli Ermeni ve Hristiyan

Şu “tekin” kodlamaları kripto kişilerde “yaşar”ı da çok kullanırlar.

Yaşar tekin, Yaşar Alptekin, Yaşar Tekinalp, Aytekin Yaşar, Yaşar Aytekin, Yaşar Tekinay v.b.

Gizli Ermeni ve Hristiyan
Gizli Ermeni ve Hristiyan
Karışık soydan ve bir yanı gizli Ermeni…
Semavi Eyice gizli Ermeni ve Hristiyan
Ferudun Emecen de gizli Ermeni ve Hristiyan
Şebnem Eryavuz Gizli Ermeni
Ahmet Vefa Çobanoğlu da bir gizli Ermeni
Nesrin Çiçek Akçil de bir gizli Ermeni
Yılmaz Öztuna da bir gizli Ermeni

Yılmaz Öztuna da gizli Ermeniydi. Bir baltaya sap olamamış kişilerdendi. Çok ileri seviyede geçimsiz, ahlaksız, dolandırıcı, hırsız, yalancı bir kişiydi.

Rezillikleri anlatmakla bitmez…

Burada İlber Ortaylı’yı, dava arkadaşını aklarken görüyorsunuz.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın