Hep danışıklı dövüş


Soysuz’un Ekrem İmamyan ile atışmaları hep danışıklı… Ona fayda vermek, onu gündemde tutmak, ona halktan taban oluşturmak için bilerek ve kontrollü şekilde vuruyor Ekrem’e ve çetesine…

Yoksa elinde Suçişleri bakanlığı, emniyet teşkilatı ve istihbarat ve adalet sistemi içinde adamları bulunan Soysuz…İBB’deki Ekrem’in ve çetesinin ihanetlerini de teröristliklerini de iki günde meydana serip bu işi bitirebilir. Üstelik yapacağı müdahaleler zaten hukuka uygun, hukukun gereği olan müdahaleler olur. Somut ispatlı da olur. Kİmse bir şey diyemez ve iş orada biter. Aksini yapmak zaten danışıklı dövüş demektir. Soysuz yıllardır HDPKK ile de bu şekilde danışıklı dövüşüyor. Arka plandan beraber işler çeviriyor.

Bohçalı, Soysuz ve İmamyan, aynı uzaylı gruba, yeşillere bağlılar. Üçü de biyonik robotlar.

Yeşillerin yer yüzündeki başlıca merkezlerinden biri olan Çin’in, açıkça Ekrem İmamyan kartı oynaması da bundan… Bir halt edebileceklermiş gibi, gövde gösterisi yaparmış gibi, damara basa basa manevralar yapmaya çalışmaları da bundan…

İçinde bu yeşiller ve beraber paslaştıkları başka uzaylı türler bulunan o uzaylı grubu… Almanya, Fransa, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, BAE, Katar gibi ülkelerde de iktidarları şu anda ellerinde tutuyorlar. Dikkat edilsin, iktidarların içinde, bürokratların ve orduların içinde başka grupların adamları ve biyonik robotları da var ama bu ülkelerde iktidarı büyük oranda ellerinde tutanlar, Soysuz’un ve Ekrem’in de içinde bulunduğu söz konusu uzaylı grup…

Bu nedenle son zamanlarda dünya siyasetinde şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Biden da bunların kontrolünde ve dünyadaki denge değişmelerine ABD’nin beklenen tepkileri vermemesinin bir sebebi de bu… Danışıklı dövüşe dövüşe, İstanbul karşısında dengeleri kendilerine göre ayarlamak istiyorlar. İstanbul dünya merkezi olmasın da Çin yeni merkez olsun ve Çin merkezli yeni bir Ankebut Ağı tesis edilsin diye çırpınıyorlar.

Ekrem de bu çerçevede Türkiye’nin yeni göstermelik/vitrin cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor. Yapamayacaklarını kendileri de bildikleri halde, çaresizlikten olmazı zorluyorlar.

Türkiye’de AKPKK’yi ve Tayyip’i, benim karşımda iktidarda tutmaya çalışanlar da en çok bu uzaylı grup… Bu nedenle de Rusya’dan, Katar’dan, BAE’den, Çin’den Türkiye’ye kara paralar akıyor. Döviz dahi sabitlendiği yerde tutuluyor.

Çünkü Türkiye’de tamamen çökerlerse, dünya genelinde açıkça savrulmaya, açıkça çökmeye başlayacaklarını çok iyi biliyorlar ve bundan çok korkuyorlar.

Sahadaki dünya insanı bazı unsurlar, bu dengelerin farkında değiller. Gerçek Soysuz’un bir yanı da gizli Ermeni, gerçek Ekrem’in bir yanı da gizli Ermeni olduğu için, bu nedenle danışıklı dövüştüklerini zan ediyorlar. Onlara öyle gösteriliyor.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın