Çingene oldukları için…


Göz altına alınan şu Kadir İstekli’nin soyunda Ermenilik, Çingenelik, Yahudilik hatta Rumluk var. Çok karışık bir soyu olduğu gibi, karışık da bir itikadı var. Müslüman da değiller, münafıklar, yiyiciler…

Küçük kız çocuklarını Müslüman oldukları için değil, Çingene oldukları için cinsi istismara maruz bırakıyorlar. Dünyanın dört bir yanında ne yazık ki Çingeneler küçük kız çocuklarını cinsi istismara maruz bırakıyorlar. Çocuk yaşta mal gibi, eşya gibi değerlendiriyorlar. Tanıdıkları diğer Çingene kökenlilere de Çingene kökenli olmayanlara da veriyorlar, menfaate/paraya dönüştürmeye çabalıyorlar.

Bakılınca görülecektir ki dünyanın dört bir yanında bu şekilde davranan Çingenelerin hepsi Müslüman değil… İslam dininin bu hususlardaki emir ve yasakları net, tartışmasız. Böyle kişilerin, böyle Müslüman rolüne bürünmüş Firavun gibi kişilerin yaptıkları sapıklıklar da Müslümanların üzerine leke diye düşürülüyor.

Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve benzeri yerlerde çok sık olarak kız çocukları çocuk yaşlarda cinsi istismarların kurbanı oluyorlar. Görünürde onlar da Müslüman gibi görünüyorlar ama hep kodlar bozuk, hep Çingenelik var. Daha önce paylaşmıştım, dünyanın en kalabalık şehirlerden biri olan Pakistan’ın Karaçi şehri bir Çingene şehri… Müslümanlık bir tepede ise, bunlar ayrı/uzak bir tepedeler ama sorsanız hepsi de Müslümanlar…

Oradaki rezillikler, suçlar, bozuk itikat, yanlış uygulamalar saymakla bitmez. Sebebi İslam dini değil, İblis ve Deccal… Bilerek ve isteyerek, genlerine kadar her şeylerini bozdular böyle toplulukların… Firavun da Çingeneydi, ta o zamanlarda bile bu sapıklıklar vardı ve bunların böyle olmasını isteyen de İblis’ti… Şimdiler her milletin Çingenelerle evlenmesini ve kod bozukluğunun yayılmasını isteyen de İblis ve Deccal… Mason tarikatları ve satanist tarikatlar bunu sağlamak için çırpınıyorlar. Bu yaptıklarında her yeri Firavunluk ve İblislik saracak, bunu biliyorlar. Zaten insanlığa toptan düşmanlar…

Şu sözde Müslüman Çingenelerin kodları o kadar bozuk ki Müslüman olduklarını zan ediyorlar, İslamiyetten haberleri yok. Haberleri olanlar da İslamın çizdiği kalıba girebilecek vaziyette/şartlarda değiller. Bu yazdıklarım da ırkçılık değil, yalan değil, sorunların çözülmesi için derhal kabullenilmesi gereken acı gerçekler… Devletimiz daha düne kadar Çingeneleri askere bile almıyordu. Ceza evlerine bile koymaya çabalıyordu. Şimdi bu uygulamayı değiştirmeye çalışıyor, zorluyor, zorluyor ama olmuyor. Çingeneler askerlik de yapamıyor, hırsızlığı ve arsızlığı da bırakmıyor. Hayatın gerçeği bu… Kim aksine zorlarsa zorlasın, o gen sorunları düzeltilmedikçe bu sorunların hiçbiri düzeltilemez. Bu bir tıbbi hastalık ve hukukçular konuyu çalışmalılar. Çingenelerin evlenmesine ya da çocuk sahibi olmasına yasak konulacak mı, konulmayacak mı, konulmayacaksa bu sorunlar nasıl çözülecek…

Pek çok Avrupa ülkesi daha yakın geçmişte bile insanlığa yakışmayan muameleler yaptı Çingenelere… Yine İblis’in ve Deccalın planı olarak Çingeneler Asya’ya doğru yayıldılar. Hatta şu gerçek Putin’in bile soyunda Çingenelik var. En büyük sorun, Çingeneliğe ve sebep oldukları vahim sorunlara dair konuşmaya kalkanların hemen art niyetli satanistler, masonlar, yahudiler ve ermeniler tarafından susturulmaları. İstatistik çıkartılsın, Türkiye’deki hırsızlık vakalarının yüzde kaçının Çingeneler tarafından işlendiği görülsün. Bunlar bilimsel değerlendirme olarak çalışılsın ve çare bulunsun. Olmazı zorlamakla bu işler düzelmez. Ya Çingenelerin kodlarını genetik mühendisliği ile hızlıca düzeltmenin yolu bulunacak ya da Çingenelerin başka milletlerle evlenmesine yasak konulacak. Ayrıca Çingeneler kendi aralarında evlendiklerinde bile çocuk sahibi olmaları yasaklanacak. Ayrıca Çingenelerin mevcuttaki çocuklarına devlet sahip çıkacak, özel olarak bakıp koruyup yetiştirecek. Aksi halde mevcuttaki Çingene çocukları yine Firavunca muamelelere tabi olacaklar, acılar bitmeyecek, sorunlar bitmeyecek.

Adını koyduğumun insan şeytanları…
İşiniz gücünüz 7/24 fitne, fesat, ihanet, rezalet… Şu ülke ne hale gelmiş, on milyonla çocuk ve kadın neler çekiyor, hiçbirinizin bir saniye bile umurunda değil. Hizmet ettiğiniz ülkeyi çökertiyorum, bu sefer ötekine hizmet etmeye koşuyorsunuz.

Sizin bu ülke sınırları içinde de dışında da nefes almanız haram. Her gün sizin biraz danışıklı, biraz gerçek siyasi çatışmalarınızla bu ülke oyalanmaya ve uçuruma sürüklenmeye devam ediyor. Sizin derdiniz, malum ülkelere daha çok hizmet etmeye, kara para işlerini yeniden canlandırmaya, koca milletimizi hala sömürge ayarında tutmaya bir yol, bir aracı, bir göstermelik lider ayarlamak.

Yemişim sizin Ekrem’inizi de sizi de… Haydi oynayın oyununuzu, bundan sonra bu ülkede öyle ya da böyle size yer yok.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın