Türkiye’deki gizli Ermeni paralel devlet çöküyor – 5

Mustafa Destici de bir gizli Ermeni…

Mahallede market işletecek kadar bilgisi, zekası, idrak seviyesi, azmi, kararlılığı bile yok ama BBP’nin genel başkanı şu Mustafa Destici kodlamalı gizli Ermeni kişi…

Her türlü pisliğin, ihanetin, kara para işlerinin de içinde… Tıpkı kendinden önceki gizli Ermeni ve MİT piyonu Muhsin Yazıcıoğlu gibi…

Ekrem İmamoğlu da bir gizli Ermeni…

Şu pisliği zaten anlatmaya gerek yok. Herkes duydu öğrendi bir gizli Ermeni olduğunu… Bir hain olduğunu…
Lakin o kadarla sınırlı değil. “Yatırım” diyorlar. Ne yatırımı, vurgunun, soygunun, peşkeşin haddi hesabı yok. Türk milleti ve hususiyle İstanbullular vahim seviyede yoklukla, maddi sıkıntılarla boğuşurlarken, onların paraları İBB ve Ekrem ile çetesi üzerinden de türlü ülkelere akıyor.

Biz iktidarı gayr-i resmi olarak elimize çoktan aldık, resmen de alacağız endişesiyle, türlü ülkeler Ekrem’in üzerine oynuyor. Boşa oyalanıyorlar.

Çin bile bunu arkalıyor. Çünkü hepsi birden çökmüşler, bitmişler. Son çarelerini deniyorlar.

Şu memlekette Ekrem’i, solcuların demeyeceğim, onlar aslında gizli Ermeniler, gizli Yahudiler, gizli Ezidiler, gizli Rumlar v.s. İşte onların yüzde doksan dokuzu bile sevmiyor.

Ekrem herkesin gözünde yiyici, yalancı, fitneci, kibirli, inat bir pislik kişi…

Özgecan Aslan da bir gizli Ermeni

“Bu ülkede bu kadar müslüman kızı da zulüm görüyor, işkence görüyor, başlarına neler geliyor ama sözde Türk basın ve medyası neden onları umursamıyor?” mealinde cümleler kurmuştum, Özgecan Aslan gündem olduğunda…

Hatırladınız mı?

Şimdi bakın… öz-ge-can da hatta aslan da gizli Ermeni şifrelemeleri.

Bu ülkede, başına bir şey geldiğinde kamuoyunun ayağa kaldırılığı kişilerin nereedeyse tamamı kripto kimlikli kişiler.

İşte Güney Azerbaycan’da on milyonla gerçek Türk hürriyet mücadelesi veriyor. Hiç yoksa yarısı kadındır, genç kızlar ve kız çocuklarıdır. Görüyorlar mı?

Asgari seviyede bile haber yapmıyorlar. Neden?
Çünkü bunlar gizli Ermeni, orada katliam yapan, hukuksuz şekilde göstericileri öldüren, kaçırıp işkence ile öldüren, kadınnlara bile işkence ederek hatta tecavüz ederek öldüren o insan şeytanları, aslında ne müslümanlar, ne şiiler, ne de Acemler… Gizli Ermeniler.

Bakın, araştırın, hemen inanmayın. Bakın Türkiye’de Özgecan hadisesi benzeri diğer hadiselere, tamamına yakını kendi ihanet teşkilatlarının mensupları.

Yağız Sabuncuoğlu da bir gizli Ermeni…

Üç cümleyi hazırlıksız şekilde bir araya getirip konuşamazlar… Türkiye’den ve dünyadan aslında haberleri yoktur… Kalıplaşmış birkaç konuda, kalıplaşmış cümlelerle konuşup yazabilirlerse, hünerleri o kadardır.

Ateş gibi Müslüman Türk gençleri hiçbir sahada varlık bile gösteremezler. Sadece sosyal medyada ya da Youtube’da hesap açarak ilerlemeye bile razı olmuşlardır ama yine de yürüyemezler. Ne olduğunu da bilemezler. Aslında geceler, gündüzler boyunca çalışırlar, emekler verirler, yatırımlar/masraflar yaparlar ve kısa sürede çökerler. Çünkü emeklerini burada gizli Ermeni ve gizli Yahudiler, daha tepede ABD ve İngilizler, her yolu meşru görerek sansürlerler, engellerler.

Sonra Yağız Sabuncuoğlu gibi bir gizli Ermeni velet çıkar ve o vasıfsızlığıyla, hiç yorulmadan neredeyse bir milyon takipçiye kolayca ulaşır.

Sonra tartışılır, bu ülkenin sorunları neden bitmiyor diye… Nasıl bitsin, bunu gündeme getirip tartışanlar bile, bu ülkenin sorunlarının sebebi olan kripto kişiler.

Şu hususa tekrar dikkatleri çekmek lazım. Şu yukarıdaki kişilerin hepsi sadece Ermeni değil. O kodların tamamı, sadece gizli Ermeniler tarafından kullanılan kodlar da değil.

Bu saha, çok karışık bir saha ve büyük oranda kendini Ermeni gören/bilen kişiler arasında, çok sayıda kişi, aynı zamanda Yahudi ya da Rum ya da başka bir şey…

Çünkü bu ülkede bunların anneleri, babaları, dedeleri Ermeni olsa da geçmişte yer yer diğer gayr-i müslim unsurlardan kişilerle evlenmişler. Soylarının bir yanından da Yahudilik, Rumluk hatta Türklük bile geliyor.

Ve bunlar öyle sadece ünlü, etkili ve yetkili kişiler değil. Bu bilgilerden sonra baktığınızda göreceksiniz ki kendi semtinizde, mahallenizde komşunuz olan kişiler, esnaf olan kişiler arasında da bunlardan var.

“Bizim yakın komşu bile, bizim şu esnaf bile bunlardan çıktı. Hep zaten bir soğukluk vardı dinimize ve kültürümüze ve hayat tarzımıza karşı ama bu kadarını da beklemezdik. Meğer bunlar gizli kimlikli Ermeniler ve Yahudiler miymiş… Bunlar ülke genelinde birbirlerini böyle bilir, tanır ve paslaşır mıymış… Biz de kendi ülkemizde neden esir muamelesi görüyoruz, İslam’ı ve Türk kültürünü bu kadar yasaklayan ve yok etmeye oynayan kafir nereden çıktı diyorduk” diye dertleneceksiniz.

Hani, Osmanlı açıkça yıkılıp parçalanmak üzere iken nüfusun ne kadarı gayr-i müslimlerdi. Cumhuriyeti kanla, vahşetle, hainlikle kurdular ama cumhuriyet kurulunca bunlara ne oldu? O zaman bu zamana kadar da bir tuhaflık var. Bunlar hep Türk görünmeye mi başlamışlar. Hep böyle şifreler mi kullanmışlar” diye diye araştırmanız ve detaylara girmeniz lazım.

Sonra görelim bakalım ABD, İngiltere, İsrail, Rusya, Çin ya da başka hangi ülke, ülkemizde kolayca at koşturabiliyor, milyonlarca şehidin kanıyla alınmış bu topraklarda dinimizi, kültürümüzü, ifade hürriyetimizi, paylaşım hürriyetimizi bile engelleyebiliyormuş.

O altı yaşında kıza tecavüz edip, yıllarca sistematik şekilde tecavüze, eziyete devam edenlerin bile hiçbiri Türk değil… Kendi mensupları müslüman görünerek cemaatler kuruyorlar ya da mevcut cemaatlerin idarelerini ele geçiriyorlar. Her pisliği de yapıyorlar. Sonra bunlar, bunların basında, medyada, siyasette, adli sistemde olan adamları ise asıl gerçeği biliyorlar. Yine de sanki müslüman Türkler her pisliği yaparmış, yapıyormuş havası oluşturuyorlar.

Bu kadar kahpeler. Bu kadar şeytanlaşmışlar, bu kadar ayardan çıkmış ve tahammül edilemez hale gelmişler. Londra/kraliyet ne istediyse anında kabul etmişler.

Şu İlkay Buharalı kodlamalı kadın da gizli Ermeni ve Youtube videolarında konuşturduklarının da tamamına yakını gizli Ermeniler.

Hakan Yedican da bir gizli Ermeni…

Psikolojisi ağır şekilde bozuk olan… Tesettürlü kadın görmeye tahammül edemeyen ve onları görünce hemen kendini hakaret etmek zorunda gören… Daha saymakla bitmez türlü pisliği olan Tanju Özcan da gizli Ermeni.

Selin Sayek Böke de bir gizli Ermeni…

Selin Sayek Böke’nin gizli bir Hristiyan olduğu zaten birkaç yıl önce basında ve medyada açıkça mevzu olmuştu. Sonra hemen yine “organize” bir faaliyetle konunun üstü kapatılmıştı.

Daha önce Enver Aysever’e “Sabetaycı” demiştim. Twitter’da seviyeli şekilde ama iğneleyerek üzerine gitmiştim. Gerçek kimliğini konuşmak istemiştim. İki kere yorumlarımı görmezden gelmiş, sonra çaresizce beni engellemişti. Hiç değilse ben ona dokunduktan sonra engelledi. Daha ben kendilerine dokunmadan korkdudan beni engelleyenlerden olmadı.

Enver Aysever sadece Sabetaycı değil, bir yandan da gizli Ermeni… Meral Akşener kodlamasına çok benzer bir kodlama isimle yaşıyor bizim aramızda. Zaten Meral Akşener’in de soyunun bir yanı Selanik Sabetaycılarına çıkıyor.

Özlem Gürses’in adı ve soyadı da sizin anladığınız manalara gelmiyor.

Bu gizli Ermeni kadın da çoğunlukla gizli Ermenilerin hakimiyetinde olan Halk TV’de az Türk ve İslam düşmanlığı yapmadı.

Üstelik kendisini ve çevresini medeni, seviyeli, bilgili, adaletli göstere göstere, sinsi sinsiz yaptı bu yıkıcı, bölücü ve hain faaliyetlerini…

Yüksel Taşkın da bir gizli Ermeni…

Nasuh Bektaş da bir gizli Ermeni…

Levent Üzümcü de bir gizli Ermeni…

“istanbul sözleşmesi” diyor, bakın..
Çünkü Londra öyle talimat veriyor.

Memduh Bayraktaroğlu da çok sivri bir gizli Ermeni…
Akşam, sabah Akademi Dergisinden kopamıyor. Bu yaştan sonra yeniden bir şekil alyor. Lakin aldığı, faydalandığı her şeyi Türk ve İslam düşmanlığına kullanıyor.

Kendisine sorarsanız da on numara adamdır. Adalet ondadır, hakkaniyet ondadır, mertlik ondadır, her güzellik ondadır…

Aslına bakarsanız her şeytanlık ondadır. İblis’le bile yarışıyor şeytanlıkta… Detaylı anlatması başka bir zamanda ayrı bir konu…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın