Keseceğiz


Londra’nın her emrine itaat eden, her projesine piyon olan bir Azerbaycan, Türkiye’nin milli güvenliğini de tehdit ediyor. Evet, Azerbaycan artık Türkiye için iyice bir tehdit unsuru haline dönüştü ve tehdit seviyesi giderek artıyor.

Sözde Türk ama uygulamada biraz Şii, biraz Yahudi, biraz Rus, biraz batılı dinsiz ve vatansız tarzıyla yaşatılan Azerbaycan halkı ve ordusu, şu vakte kadar üzerlerine düşenleri yapmadılar. Başlarındaki hainleri ayaklarının altına almadılar. Bundan sonra da yapamazlar. Biz bu hususta da adaletin keskin kılıcı olacağız. Londra’nın Azerbaycan üzerinden bölgede at koşturmaya çalışmasına bundan sonra gerektiği her an sert müdahalelerle karşı duracağız.

Bölgeyi ateş çemberine ve kan gölüne çevirmeye dönük olan Londra merkezli planların ilerlemesine izin vermeyeceğiz. Bu maksatla,kangren olan kolu hiç acımadan keseceğiz. Bu vesile ile dünya, ismine Azerbaycan denilen bir kara para bataklığından, bir zulüm, işkence, şeytanlık merkezinden, ikinci İsrail denilebilecek kadar ileri seviyede bir şer merkezinden kurtulmuş olacak.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

..

Bir Yorum Yazın