İstanbul engel olmayacak


Londra’nın emri altında olan Rusya hükumetini muhatap almıyorum ama Rusya ordusuna diyeceklerim var.

Bu güne kadar Moskova’daki malum siyasi kadro, Rusya-Ukrayna meselesinde Londra’nın çizdiği sınırlarda hareket etti. Rusyanın gerçekten menfaatine olacak bir askeri faaliyet hiçbir zaman yapılmadı. Moskova’nın hedefi, bu danışıklı dövüşler sırasında Londra merkezli sisteme daha çok para kazandırmak ve Rusya’yı Londra’nın istediği çizgide/sınırlarda tutmaktı. Rusya güç ve itibar kaybettikçe Moskova hiç umursamadı. Rusya’nın önüne altın tepside fırsatlar sunduğumda da Moskova bu nedenle umursamadı.

Biz de bunu baştan itibaren bildiğimiz için, Rusya-Ukrayna krizinde baştan beri her iki tarafın da askeri unsularına zararlar verdik. Hem de bilenler biliyor ki çok büyük can, mal, araç kayıpları verdirdik. Çünkü söz konusu askeri unsurlar askerlik/harp sınırlarının dışına en baştan çıkmış unsurlardı. Eşkıya takımı gibi insan, organ, değerli eşya kaçıran sefillerdi. Londra’nın talimatları ile oynanan bu kanlı danışıklı dövüş tiyatrosunda biz insanlığın faydasına olan müdahaleler yapmış olduk. Bu, ilk bakışta tersine gibi görünse de aslında Rusya’nın da menfaatine idi. Bu hususu da uzatmayacağım. Dünyanın her yerinden bütün taraflar artık her şeyin farkında.

Şimdi Rus ordusu bilmeli ki gerçekten bir ordu gibi hareket edeceklerse, Ukrayna’nın üzerine şimdiden sonra bile hakikaten gideceklerse, önlerinde İstanbul engeli olmayacak. Hem metafizik sahada, hem gerçek sahada, en çok da siyasi ve mali dengeler sahasında İstanbul onlara engel olmayacak.

Ayrıca bilinmeli ki İstanbul, sömürgeci batı aleminin doğuyu sömürmek için yapabileceği askeri müdahalelere de set olmaktan çekinmeyecek.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

..

Bir Yorum Yazın