Doğanay, hemen battı

Doğanay, hemen battı Hyperloop sistemi bile bu kadar hızlı geri gidemiyor. Bunların sistemi, bildiğimden de daha berbat, güçsüz bir sistemmiş. Şu bildirimlerde görünen tweetler artık yok, çünkü profiline bir haller olmuş. Daha hiçbir şey dememiştim, sormamıştım, anlatmamıştım.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Destek vermeliyiz

Rusya Federasyonu’nun zulmü, hukuksuz kanunları, sömürgeciliği ve asimile siyaseti altında bu güne kadar da çok zor hayatlar yaşayan… Şimdilerde bir de zorla asker yapılarak cepheye de sevk edilmek istenen halklar arasından… Siyasi, dini, askeri önder olanlara (Rusya ordusu mensubu subaylar dahil), Türkiye’den ve Türk dünyasından bekledikleri destekleri hemen vermeliyiz.

İcap edenlerin Türkiye’ye sığınarak, Türkiye’de oturma izni verilerek mücadelesine devam etmelerini sağlamalıyız. Bu izin, şu an için Güney Azerbaycan’dakilere gerekmiyor. Çünkü oradaki Türkler ezici bir üstünlüğe sahipler ve kısa da sürse, uzun da sürse ve bizim de desteğimizle Güney Azerbaycan’ı hürriyetine kavuşturacaklar. Oradan yakında çok güzel haberler duyulacak.

Rusya Federasyonu’ndaki halklar arasından, muhtelif bilim sahalarında iyi yetişmiş ve tecrübeli olan insanların da Türkiye’ye sığınmalarını sağlamalıyız. Bu kişiler seçilirken din ve milliyet ayrımı yapmamalıyız. Kanunlara saygılı, iyi niyetli, ahlaklı, haklarını gözetirken başka insanların haklarını da gözeten ve sorun çıkartmayacak medeni kişiler olup olmadıklarına bakmalıyız. İstihbarat çevreleriyle bağlantılı olup olmadıklarına ve Rusya’da çok yaygın olan AIDS başta olmak üzere muhtelif bulaşıcı hastalıkları taşıyıp taşımadıklarına da elbette bakacağız.

Bu kişilere “Türkiye’de geniş bir din, vicdan, ibadet ve ifade hürriyetiyle yaşayacak ve en kısa sürede de uzmanlığınıza göre işlerde çalışacak, iyi maaşlar alacaksınız. Size Türkiye’de 5 sene oturma izni verilecek. Sonra isterseniz dönersiniz, isterseniz ve geçen süre boyunca Türkiye’de hiçbir sorunu da sebep olmamışsanız oturma izniniz 5 sene daha uzatılır. Zaten Türkiye kısa sür sonra çok büyük ataklara kalkacak ve burda olmayı seveceksiniz. Burada olmasanız bile o günlerde buraya gelmek isteyeceksiniz.” denilmelidir.

| Mfs – Pusu bozan – Akademi Dergisi

Konuş Ümit konuş, şimdi konuşma vakti…

(Bu yayın, Mehmet Fahri Sertkaya’nın sosyal medya uygulamasındaki paylaşımlarının yayınlanmış halidir)

Şiddete gerçekten karşı mısın @umitozdag ?
Burnumuzun dibinde, işgal altındaki Güney Azerbaycan’da 45 milyon Türk şiddete, eziyete, asimilasyona, işgale, hukuksuzluğa, zorbalığa karşı baş kaldırdı da kaç gündür bir paylaşımla bile olsa destek veremedin mi?

Bölgede on milyonlarca Türk şu anda haksız şekilde şiddet görüyor, baskı görüyor. Hukuksuz yasaklamalara, insan haklarının engellenmesine karşı duruyor. Bu mücadelede gözleri çıkanlar, kafaları parçalananlar, elleri kolları kopanlar, delik deşik olanlar Türk mü değiller?

Aklın ve mantığın yolu bir… Ya siz (bütün teşkilatınız) iddia ettiğiniz gibi Türk ve Müslüman değilsiniz… Ya da söz konusu bölgedekiler Türk ve Müslüman değiller. Dahası da var ki onurlu, ahlaklı, sözünün eri “insanlar” için, zulüm görenin dini ve milliyeti de mühim olmamalıdır.

Sadece sen değil Ümit, teşkilat olarak hepiniz bu millete, hatta dünyanın muhtelif yerlerinde yaşamakta olan bütün Türk topluluklarına açıklama yapmak zorundasınız, şayet yalancılar, aldatıcılar, piyonlar, iki yüzlüler, istihbarat maşaları değilseniz…

Adama sorarlar “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, siz Türklerin aklıyla alay mı ediyorsunuz? On milyonlarca Türkü toptan ahmak yerine mi koyuyorsunuz? Aslında kimsiniz, ne haltlar çevirdiniz ve çeviriyorsunuz?” diye… Konuş Ümit konuş, şimdi konuşma vakti…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

An meselesi

(Bu yayın, Mehmet Fahri Sertkaya’nın sosyal medya uygulamasındaki paylaşımlarının yayınlanmış halidir)

Ceza evinde iken, Soysuz’larla bağlantılı olan ceza evi idaresinin onca direnişine rağmen koğuş “patlattığım” günler geldi aklıma… Adalet sisteminin ve bütünüyle devletin, çetelerin elinde olduğu, karşıma geçirildiği günler…

O koğuş patlamasın, orada adalet, huzur, sükun olmasın ve başım beladan kurtulmasın, böylelikle bir daha dışarıyı hiç görmeyeyim diye, birkaç devletin gücü seferber edilmişti. Lakin yine de patlatmıştım/dağıtmıştım o koğuşu ve burnum bile kanamadan çıkmıştım. İçimden bir ses “Şu Türkiye’yi kendilerinin zan eden İngiltere piyonu kriptoların siyasi partilerinin ortalama birer saatte nasıl patlatılabileceğini de cihana göster. Türk düşmanı kaç devletin hesapları bozulursa bozulsun. Sahada da kimler altta kalırsa canları çıksın…

Hiç dert etme. İşe de Zafer Partisi denilen organize suç, terör ve ihanet örgütünden başla. Sonra altılı çeteye geçip yukarıya doğru devam et. Türkiye’de tek bir gerçek siyasi parti ve siyasi lider olmadığını, herkesin danışıklı olduğunu bütün dünya görsün…

Konu en kısa yoldan George Soros’a da çıksın. Ümit’in -yıktırmayacağız- dediği “cumhuriyet”in ne demek olduğunu da bütün insanlık görsün“ diyor. Diğer ses de “Azıcık daha bekle, hala tam vakti gelmedi” diyor.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Kim bu kadın?

(Bu yayın, Mehmet Fahri Sertkaya’nın sosyal medya uygulamasındaki paylaşımlarının yayınlanmış halidir)

Kim bu kadın @umitozdag
Herkes bir şeyler söylüyor, “Adnan’ın kedicik avukatlarından biri” diyen bile oluyor. Gizli Yahudi olduğunu, özenle verilmiş olan ismi bile bağırıyor. İstihbaratçı takılıyorsun ama bunların menbaını, maksadını, halkasını bilmiyor musun ya da sorun ne?

Doğanay Bengisu Ateş (@avukatdoganay) de üzerindeki şüpheleri kaldırmak, savunma hakkını kullanmak, “gerçekte” kim olduğunu, ne iş yaptığını, kimlerle bağlantılı olduğunu insanlara anlatmak isterse, burada birkaç dakika içinde bunu yapabilir.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi