Bütün insanlık için ayağa kalkma vakti


Şu anda dünya genelinde, gösterildiği/abartıldığı kadar büyük bir enerji krizi de yok. Bu da çoğunlukla suni bir kriz. Bu krizin oluşması için de Ankebut Ağı’na bağlı devletlerin idari kadroları ve onlarla birlikte hareket eden alt kadrolar, üzerlerine düşenleri yapıyorlar. Her meselede olduğu gibi bu meselede de mason tarikatı üzerinden organize oluyorlar.

Bu suni enerji krizleri üzerinden de dünya insanlığını toptan felakete sürükleme planlarını daha hızlı uygulayabilecekleri gibi, bir yandan da kendilerine bağlı bazı merkez ülkelerin, holdinglerin, teşkilatların mali sistemlerini ayakta tutabilecekler, şimdilik ayakta tutabiliyor. Zira onca ülkede aşırı şekilde şişirilmiş enerji faturaları kesilirken, her ay çok ama çok büyük meblağlarda haksız para toplanmış oluyor. Her ay, evet her ay yeniden yeniden toplanabilen bunca fazla paranın epeyi kısmı ise Ankebut Ağı’nın söz konusu kısımlarına dağıtılıyor. Bunun gibi adice oyunlar da oynanmıyor olsa, Ankebut Ağı zaten bu günlere gelemeden tamamen çökmüş, dağılmış olacaktı.

Bütün dünya anladı ki suni bir kuraklık, kıtlık furyası estiriliyor. Bir yandan ormanlar, temiz su kaynakları, ziraata elverişli topraklar, tabii denge için çok lazım olan arılar ve benzeri canlılar kasten ve çok yüksek teknoloji ile hedef alınıyor, sorunlar çıkartılıyor, bu da doğru… Bir yandan “iklim silahları” denilen elektromanyetik silahlar da kullanılarak suni hava şartları oluşturuluyor bu da doğru… Bir yandan suni müdahalelerle denizlerde müsilaj oluşturuluyor ve ayrıca genetik mühendisliği ile türetilmiş “istilacı” denilen yeni balık türleri üzerinden deniz canlılarının tabii dengesi de bozuluyor, bu da doğru… Lakin bunca senedir bunlar yapıldığı, son bir kaça senedir bu saldırılara hız verildiği halde bile, dünyada Ankebut Ağı’nın kontrolündeki devletlerin, liderlerin, basın ve medya kuruluşlarının ve sözde uzmanların abarttığı kadar bir kuraklık, kıtlık ve gıda krizi hala yok. Hala bu insanlık dışı oyunlar da kısa sürede bozulabilir.

İşe öncelikle ve “ağır bir darbe” şeklinde suni enerji krizine “isyan” edilerek başlanabilir. Daha önce suni korona salgınına karşı elimizi masaya vurduk ve bu bile yetti. Daha hiç saha müdahalesi yapmamıştık. Şimdi suni şekilde enerji krizi çıkartılan ya da enerji krizi hakikaten yaşanıyor olsa da aşırı şekilde abartılan ve nitelikli dolandırıcılık denilebilecek tarzda faturalar kesilen bütün halklar artık bu gerçekten de emin olmalılar ve bizimle birlikte ayağa kalkmalılar. Bütün dünya insanlığının emniyeti, huzuru, sağlığı, refahı için dünyanın her yerindeki mason teşkilatı ve her mason yok edilmeli. Öncelikle de devletlerin idaresini, basın ve medyayı, üniversiteleri, adalet sistemlerini ele geçirmiş masonlar meydan yerlerde iplere çekilmeli.

| Mehmet Fahri Sertkaya – Ezber bozan – Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın