ABD’nin yeni skandalı


İngiltere’nin gayr-i resmi sömürgelerinden biri olan ABD, tam bağımsızlık yolunda koşar adım ilerleyen Türkiye’nin iç işlerine yine müdahale etti.

ABD, Türkiye içinde Türk görünerek yaşayan ve her türlü kurulu düzeni, her türlü güzel/iyi şeyleri bozmak için çırpınan gizli Yahudileri, gizli masonları, gizli satanistleri kollama çabası uğruna, Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeyi, adalet sistemini baskı altına almayı yeniden denedi.

ABD, gizli Yahudi ve satanist olan ve aynı zamanda Adnan Oktar organize suç, terör ve ihanet örgütü mensubu olan, toplumu ahlaksız, namussuz, dinsiz ve satanist yapmak yolunda çırpınan Gülşen hakkında resmi açıklama yaptı.

Her gün kendi topraklarında onlarca vatandaşı haksız polis şiddeti neticesinde ölen ya da sakat kalan… Son seçimlerin baştan sona hilelerle dolu olduğu ve çalındığı… Basın ve medyasında satanist olmayanların söz hakkı bulamadığı… Sosyal medya platformlarında “insan kalmış” ve iyiliği güzelliği isteyen herkesin sansürlendiği… Hala dünyanın dört bir yanında her türlü hukuksuz kara para işleri yapan, yaparken sayısız insanın ölümüne ya da sakat kalmasına sebep olan ABD, tutup insan haklarından, ifade özgürlüğünden dem vurdu. Evet, evet… Hakikaten böyle oldu. Bilinen insanlık tarihinin en iğrenç, en medeniyetsiz, en hukuksuz, en şeytani devletlerinden biri olan ABD’nin iki yüzlü, satanistçe, hukuksuzca çıkışı, Türkiye’de insan kalmış ve şeytanlaşmamış herkesi iyice gerdi.

ABD’nin, dünyanın dört bir yanında organize ettiği, desteklediği, kolladığı, kullandığı ve tepe kadrolarında en çok da Yahudi/Masonların bulunduğu kara para ve ihanet teşkilatlarını korumak için bu defa yaptığı resmi açıklama, ABD’nin hukuk tanımaz bir terör devleti olduğunu ve milletler arası bir ittifakla ABD halkını kurtarmak için bir askeri operasyon yapılması zorunluluğunu tekrar gözler önüne serdi. ABD’nin idaresini hileli seçimlerle ele alan satanist çetenin yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

“ABD, Türkiye’de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır.,

Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz.”

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi