Masada çözülmeyecek


Biz Ukrayna’nın dostu değiliz ve olmayacağız. Ukrayna’ya gereken dostluk elini zamanında uzattık, Ukrayna’yı tekrarla feci planlardan kurtardık ama o da elimizi, bileğimizi kırmaya kalktı. O da Ankebut Ağı’nın şeytani sisteminin içinde kalmak kararı aldı. O da hassasiyetlerimizi umursamadan yoluna bakmaya kalktı. O da Kraliçe’nin tasmalı piyonu olan Bidon’a koştu. Şimdi ise Bay Bidon da Bay Kamala da etkisiz elemanlar, sıfırlar… Ukrayna ise aslında arkasız, desteksiz, kimsesiz…

Baştan beri Ukrayna meselesinde Türkiye’de suni bir kamuoyu oluşturuldu. Türk milletinin Ukrayna hassasiyeti yok. Şu anda bile Türkiye’deki insanların yüzde seksenden fazlası Ukrayna’da tam olarak neler yaşandığına dair doğru düzgün bilgi sahibi değiller ve aslında merak da etmiyorlar. Bunların epeyi bir kısmı Ukrayna’nın haritadaki yerini bile bilmiyorlar. Basın, medya, sosyal medya ve en çok da gayr-i meşru Ankara hükumeti militanlarının açıklamalarıyla, baskı ve yönlendirmeleri ile bu suni kamuoyu oluşturuldu. Bundan böyle Ukrayna meselesine dair oluşturulan bu suni kamuoyuna ve aldatmalara da mani olacağız.

Türkiye, devletiyle de milletiyle de Ukrayna’ya dost değildir. Ankara hükumeti ise devleti de milleti de temsil etmemektedir. Ankara hükumeti, devletin ve milletin adına değil, bir avuç kara paracı masonun, satanistin, sömürgeci İngiliz uşağının, Türk ve İslam düşmanı batılı ülkelerin adına konuşmaktadır. Ankara hükumeti gibi İngiliz piyonu olan Azerbaycan hükumeti de Ukrayna’nın dostudur ama Azerbaycan halkının da Ukrayna’nın dostu olduğu iddia edilemez. Yine Orta Asya Türk devletlerinin başındaki İngiliz piyonları da Ukrayna’ya dost olduklarını açıklayabilirler ve bu kimseyi şaşırtmaz. Lakin oralardaki Türk toplulukları da Ukrayna halkı gibi aşırı seviyede sapıtmış ve yoldan çıkmış bir milletin dostu değiller, olmazlar. Kraliçe’nin sistemine gizlice çalışarak, muhtelif ülkelerde Türk ve Müslüman gibi görünerek suni kamuoyu oluşturanlar, bundan sonra daha fazla yol alamazlar, rol yapamazlar, baskı kuramazlar.

Rusya-Ukrayna meselesi müzakere masasında çözülecek bir mesele olsaydı, şimdiye onlarca kere çözülürdü. Rusya-Ukrayna meselesi, batı alemini çoktan ve toptan çökerttiğimiz çok çok kısa süre sonra açık/somut şekilde de dünyadaki herkes tarafından görüldüğünde tam manasıyla çözülecek ve yine de masada çözülmeyecek. Ukrayna suni bir devlet ve o topraklar, hukukun, tarihin gerektirdiği gibi parçalanacaklar. Türkiye’nin de oralardan alacakları var. Ankebut Ağı’nın çizdiği suni haritalar çok yakın gelecekte ve çok büyük bir hızla değişecekler.

‘Kolaylaştırıcı ve arabulucu rolü oynamaya hazır’ olduğunu ifade eden gayr-i meşru cumhurbaşkanı Tayyip artık hiçbir “rol”ü oynayamıyor. Onun rol yapan ama icraat yapamayan, hükmünü çoktan kaybetmiş İngiliz kuklası bir aciz olduğunu memleketimizin dahilindeki ve haricindeki bütün taraflar en net şekilde gördüler, bildiler. İstanbul hükumetinin gücünü de bütün dünya gördü, bildi.

Dikkat edilsin, ortada hala gerçek manada bir Rusya-Ukrayna savaşı yok ama Rusya-Ukrayna meselesi var ve bu mesele masada çözülmeyecek. İstanbul sadece uygun zamanı kolluyor. Vakti geldiğinde bu meselede de son sözü İstanbul söyleyecek.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi

..

Bir Yorum Yazın