İyice sıktılar


Rusya’nın ve Çin’in açılan yollardan gidecekleri yok. Bu defa da Türk/İslam düşmanlıkları baskın geldi. Bunun son şansları olduğunu, değerlendirmezlerse parçalanacaklarını, yıkılacaklarını bildikleri halde yine de bir Müslüman Türkün açtığı yoldan gitmiyorlar, fırsatları değerlendirmiyorlar. Yine danışıklılar, yine güvenilmezler, yine oyalama peşindeler. Yine bana oyunlar kurduklarını zan eden bir ahmaklar güruhu bunlar. Mevzu etmeye bile değmezler bunlar. Canları da cehenneme…

Bu da onların kendi tercihleri. 17 Haziran 2022 TSİ 12:00 itibariyle başta Türkiyenin ve devamında dünyanın askeri, siyasi ve mali dengelerini bir anda ters yüz eden kararlar alınacak, hadiseler yaşanmaya başlayacak. Gücümüzü bütün dünya görecek.

Hala Rusya’da Çin’de sermayesi olanlar, adamları olanlar, onların üzerine oynamış olanlar varsa, çekmekte, çekilmekte geç kalmasınlar. Benden söylemesi…

Yarın Türkiye’nin ayağa kalktığı, çok sayıda ülkenin de yere çakılmaya başladığı gün olacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Kılıcımız keskin

Putin’in suçlanması ve milletler arası bir mahkemede yargılanmasından önce ABD, İngiltere ve İsrail’in başını çektiği devletler arası çetenin üst isimlerinin yargılanması gerekiyor. Afganistan’da, Irak’ta ve BOP çerçevesinde onlarca ülkede, onlarca senedir işledikleri terör, harp, katliam, yağma, işkence, insan ve organ kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan ötürü yargılanmaları gerekiyor. Bu suçları bu ülkeler hala işlemeye devam ediyorlar. İlgili bütün hükumet yetkililerinin, ordu mensuplarının ve gizli servis yetkililerinin hatta hadiseleri olduğundan farklı anlatan basın ve medya mensuplarının, ayrıca STK gibi görünerek bu suçlara ortak olan teşkilatların yargılanmaları gerekiyor.

ABD şu anda dahi Suriye’de tamamen hukuk dışı şekilde duruyor. An itibariyle ABD’de Suriye’de bir işgalci güç olarak bulunuyor. Söz konusu muhtelif suçları işlemeye ve işletmeye devam ediyor. ABD’nin ivedilikle Suriye’den de çıkartılması hukukun gereği. Türkiye de milletler arası hukuka riayet eden bir ülke gibi duracak ve Suriye’den derhal çıkacağı gibi, Rusya hariç diğer bütün ülkelerin unsurlarının da çıkartılmasına yardımcı/destek olacak. Bu nedenle, Rusya ile ABD ve müttefikleri arasında, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması sürecinde bir askeri çatışma çıkarsa, Türkiye açıkça Rusya ve Suriye ordularına destek veren ülke/ordu olacak. Bundan yana dünyadaki hiçbir tarafın şüphesi olmasın.

Ukrayna meselesinde ise ilk yargılanması gerekenler George Soros, Joe Bidon, Kamala, Zelenski ve paslaştığı İsrailli yetkililer. Sonra sıralamada kimlerin olduğunu herkes zaten biliyor.

Türkiye, bundan böyle İngiltere’nin, ABD’nin ilan edilmemiş sömürgesi gibi yönetilen bir ülke değildir. Türkiye, söz konusu ülkelerin kendi kafalarınca güya hukuka uydurduğu kararları, davranışları, işgalleri, katliamları, sömürüleri tasvip eden ve destekleyen bir ülke değildir.

Bant geriye sarılmalı, ivedilikle 11 Eylül 2001 gününe gidilmeli ve ABD, İngiltere ve İsrail’in toplamda binlerce yetkilisi yargılanmalıdır. Şu anda bölgemizdeki kaosun temeli o gün somut şekilde atılmış ve o gün İsrail ile ABD yetkilileri o kulelere terör saldırısı yapmışlardır. Sonrasında binlerce yalan resmi açıklamalar yapmışlar ve dünyayı bu kadar sorunlu, acı ve gözyaşı dolu bir yer haline getirmişlerdir. Türkiye’ye güya mülteci on milyondan fazla kişinin doldurulması bile, söz konusu ülkelerin söz konusu hukuksuz ve vahşi planlarının bir parçasıdır. Hedefleri Türkiye’yi de Irak gibi, Suriye gibi yapmaktır. Otorite boşluğu oluşmuş, sınırları bölünmüş, insanların can, mal, ırz emniyetinin kalmadığı bir yer yapmaktır. BOP projesi kapsamında bu ülkeler tarafından kurulmuş olan AKPKK’nin, kurulduğu andan itibaren bu ülkelerin vahşi planlarına hizmet ettiği de aşikardır, somut delillidir.

Artık adaletin keskin kılıcının ABD’ye, İsrail’e, İngiltere’ye ve diğer müttefiklerine karşı kullanılmasının vakti gelmişse, AKPKK’nin ne dediğinin ve ne yapmaya çalıştığının hiçbir ehemmiyeti yok, Türkiye’nin safı adaletten yanadır. Keskin kılıçlardan olmaktan, adaleti temin etmekten yanadır.

Bu gaye ile keskin kılıcımız öncelikle AKPKK’nin, MHPKK’nin ve bunlarla danışıklı dövüşen sözde muhalefet partilerinin başlarını almalıysa, bizler bunu bu gün bile yapmaya hazırız.

Kimse kılıcımızın ve kararlılığımızın keskinliğini sınamaya kalkmasın. Kopacak başlardan, akacak kanlardan, hukuka göre zaten sorumlu tutulamayız. Nizam-ı alemin tesis edilmesi hususunda üzerimize düşenleri yapmaktan, insan ve organ kaçakçısı siyasetçilerle ordu mensuplarını doğramaktan asla kaçınmayız.

Mehmet Fahri Keskinkaya | Akademi Dergisi