Vakit bitiyor

Herkes safını iyice belirlesin.

Yunanistan meselesinde karşımızda duracak olanlar hala kaldıysa, saflarını sıklaştırsınlar. Sadece kaçamak açıklamalar yapmayı ve arka plandan sessiz sessiz iş çevirmeye çalışmayı bırakıp karşımızda dik dursunlar. Tatbikatları da kaale almıyoruz. Hava, kara ve deniz güçleri ile karşımızda seferber olsunlar.

Bizce vakti geldi ve Kıbrıs’ın da tamamını alıyoruz. Akdeniz’deki ve Ege’deki ada ve adacıklar ile kayalıkların da tamamını alıyoruz. Yunanistan ana karasını da yeniden topraklarımıza dahil ediyoruz. Oradaki ABD/NATO üslerine de müdahale ediyoruz. Güney Azerbaycan’ı da sınırlarımıza dahil etmeye başlıyoruz.

Şimdi elleri bir görelim, kartları bir görelim. Şu İsrail denilen kara para devletçiğini de bir görelim. Onu da bu vesile ile haritadan bir silelim. Zaten Suriye ve Lübnan’a yaptığı müdahaleler tamamen hukuk dışı ve terör kapsamında müdahaleler. Onların da cezasını kesmiş bulunalım.

Şu son zamanlarda artırılan elektromanyetik saldıları da artık bütün millet anladı. Ankara’da, Van’da, Ege bölgesinde ve daha pek çok noktada yaşananlar, hep elektromanyetik saldırılar. Bunlarla da Türkiye dizginlenemez ve Türkiye’ye diz çöktürülemez. “Türkiye’de afetlere sebep olunamaz” demiyorum ama “Suni yollarla yapılacak afetlerin ve yanacak canların cezasını gerektiği kadar ağır şekilde ilgili ülkelere, milletlere, ordulara kesinlikle keserim. Eden, kesinlikle bulur.” diyorum.

Bu sözlerden sonra, haydi hiç kimse ortada kalmasın. Herkes bir tarafı seçsin. Herkes tarzını seçsin. Nasıl usullerle hareket edeceğini seçsin. Bütün taraflar tercihlerinde hür, biz de ona göre karşılıklar vereğiz.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

..