Bizim yolumuz belli ve açık

Onların ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil.

Rusya’nın Suriye’de kalması bizi hala rahatsız etmiyor. Oradaki askeri gücünü, yığınağını artırması da bizi rahatsız etmiyor.

Ruslar, boğazlardan ve hava sahamızdan askeri gemilerini/araçlarını serbestçe geçirecekler.

Bu gibi hususlarda bir denge ve karar değişikliği yok. Lakin 15 Haziran 2022 TSİ 20:00’ye kadar, TSK mensuplarından AKPKK’ye ve Ankebut Ağı’na çalışan kara paracılar, emirlerindeki askerlerle birlikte hala Suriye’yi terk etmemişse… O andan itibaren Rusya’nın bunlara gerekli askeri karşılığı verip vermeyeceğine bakacağım. Vermemişse, işte o andan sonra çok büyük karar değişiklikleri olacak.

Çok kısa süre içinde Türkiye Suriye’den tamamen çıkmamışsa, ülkemizdeki on milyondan fazla sözde mülteciler sınır dışı edilmemişse, Kıbrıs’ın tamamını almayacaksak, işgal altındaki Ege adalarını ve Yunanistan ana karasını almayacaksak, Güney Azerbaycan’ı Türkiye sınırlarına dahil etmeyeceksek… Evet, bunlar kabullenilemiyorsa ve birileri kazanırken Türkiye’nin de kazanmasına hala razı olamıyorsa, o Rusya’nın Suriye’de kalmasının manası yok. O Çin’in buralarda at koşturmaya çalışmasının manası yok.

Bu iş bu şekilde olmayacaksa, neye evrileceği belli… Biz ordu ve devlet sistemimiz içinde eş zamanlı darbe yapacağız. Türkiyeli-Suriyeli mücadelesi/çatışması da başlatacağız ve milletimizin de bu onursuz ve ahlaksız kişileri sürüp sınırdan atmasını sağlayacağız. Hiçkimse bu kişilere iyi davranmayacak ve hoş görmeyecek. Öncelikli olarak bunları Avrupa tarafına süreceğiz. Sonra da Suriye’ye gerçek Türk komutanlarının emrinde olan ordumuzu göndereceğim. Sorunları merkezinde ve temelinden çözeceğim. Rusya’yı da hatta üst üste hatalar yapmaya devam eden Esed’i de orada oyundan düşüreceğim. Sonra Kuzey Irak ile Güney Azerbaycan’ı Türkiye topraklarına dahil ederek, oralardan kaynaklanan çok büyük sorunları da çözeceğim. Bir yandan da Yunanistan’a hak ettiği tokatları peş peşe atacağım. Bunu yaparken, yanımda çok sayıda müttefik ülke ve ülkelerin içindeki güçlü gruplar da bulunacaklar. Bu yaptıklarım zaten Rusya, Çin ve ABD’nin çok çok büyük bir hızla parçlanmasına sebep olacak. Bunu anlayamayanlar hala kaldıysa, siyaseti bırakıp basit ticari işlere kafa yorsunlar.

Rusya, ya üzerine düşenleri yapacak ya da Tayyip ile birlikte Suriye bataklığına batarak boğulacak, yok olacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi