Derhal iade edilmeli

Rusya Federasyonuna ait kamu fonlarına ve Rusya vatandaşlarının mal varlıklarına hukuksuz şekilde el konuldu. Açıkça gasp edildi. Bu, apaçık şekilde gözler önünde olduğu halde, her gün kırk kere insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, hürriyetlerden, milletler arası hukuktan bahseden devletler/yetkililer ve STK’ler topluca sustular. Bu süreç, tarihe yine kara bir sayfa olarak geçti. Batı aleminin iddialarında, söylemlerinde ne kadar da art niyetli olduğunun, çifte standartlı olduğunun, başkalarına dayattığı değerleri kendilerinin ret ettiğinin, yine bir tezahürü, yine bir resmi oldu.

Avrupa Birleşik Devletçikleri (AB) çatısı altında da aynı hukuksuzluklar sergilendi. Bu teşkilatın çatısı altında da yağma, gasp, hırsızlık suçları çok kere işlendi. Biz Türklere de “medeniyet, adalet, sanat, ilim ve teknoloji numunesi” olarak dayatılan Avrupa’nın da aslında ne olduğu bir kez daha gözler önüne açıkça serilmiş oldu.

Hiç zaman kaybedilmeden bu haksızlıkların düzeltilmesi hukukun gereğidir. Haklar, hak sahiplerine iade edilmeli, sebep olunan maddi ve manevi zararlar da tazmin edilmelidir. Başlarında bulundukları devletlerin kurumlarının gücü ile milletler arası seviyede gasp ve yağma suçu işleyen liderler ve başında bulundukları organize suç çeteleri yani hükumetleri, milletler arası mahkemelerde yargılanmalılar.

Gerçek liderler, gerçek hükumetler, hiçbir mazeretle hukukun dışına çıkmazlar, hırsızlık, yağma, cinayet suçları işlemezler, işletmezler.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın