Terk edilsin

Suriye meselesi şimdilik bitti. İstanbul’un dediği olacaktı, oldu, dünya bunu birkez daha gördü. ABD’nin, İsrail’in, İngiltere’nin ve bütünüyle Ankebut Ağının birkez daha topluca mağlup olduğu bir mücadele oldu.

Bizim mücadelemiz ise hız kesmeden devam edecek. Çok tekrarla ifade ettiğim gibi, her gün sahayı daha da gererek, Türkiye’nin ve bölgenin Ankebut Ağının kontrolünden “tamamen” çıkması için, kara paracılığın bitmesi, sivil insanların canlarının ve organlarının korunması için mücadele edeceğiz.

Yine Ankebut Ağına bağlı bir kara para devletçiği olan Yunanistan’ın hukuksuz işgali altında bulunan Ege’deki bütün adalarımızı kısa süre sonra geri alacağız. Öncelikli olarak metafizikle sarsma, yıpratma operasyonu yapıyorduk ve çok yakında bu bitecek. Bu bittiği gibi, gerçek metafizik taarruzla gerçek askeri taarruzlarımız eş zamanlı olarak yapılacak. Gök girecek, kızıl çıkacak. ABD’ye, NATO’ya piyon olmak ne imiş, milyonlarca sözde mülteciyi organ ve fuhuş mafyalarına satmak ne imiş, Türk devletine/milletine onlarca sene küstahlık etmek ne imiş, o Yunanistan da görecek.

Hep söylediğim gibi, biz ırkçı değiliz. Zalim, katil, cani ve katliamcı da değiliz. Aksine bunların önünü kesmek gayretindeyiz. Yunan milletinin tamamı ile de sorunumuz yok. O adalarda ve Yunanistan ana karasında, medeni insanlar olarak kalmış, kendi devletinin ve milletinin yanlışlarına da “yanlış” diyebilmiş, diyebilen her kim varsa, en fazla birkaç gün içinde oraları terk etsinler.

Her ne kadar ordum Türkiye’nin ordusu ise ve temeli Türklüğe ve İslam’a dayanıyor ise de son iki asır içinde devlet ve ordu sistemimize çok sayıda kripto kimlikli hainler sızdığı için, Türk tarihini doğru bilmeyen, İslam dinini doğru şekliyle öğrenememiş olan TSK mensupları da var.

Çok yakında söz konusu adaların ve Yunanistan ana karasının çok sert müdahelelerle geri alınması talimatını vereceğim. Teslim olanlara ise kuvvet kullanılmayacak. İhtimal dahilinde ki bazı batılı devletler buna mani olmak için karşımıza geçecekler ve sert çatışmalar da yaşanacak. Bu sırada İslam harp hukuku henüz doğru şekliyle öğretilmemiş olan söz konusu kişilerin yapacağı yanlışlıklardan ben mesul olmayacağım. Bir kişi bile haksız yere öldürülürse, ahirette hesabının bana sorulacağını bilen bir kişiyim. Bu nedenle baştan açıkça ikaz ediyorum. Ordumun şu andaki hali, tamamen benim çizgimde değil ve kusurlu davranışlar da muhakkak ki olacak. Bu sorunların düzeltilmesi elbette zaman alacak.

O halde, insan kalmış ve masum olanlar hemen şimdi tavsiyemi dinlesinler. Başlarındaki Ankebut Ağı piyonu idarecileri de artık dinlemesinler. Sivil itaatsizliğe hemen şimdi geçsinler.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın