Mfs – Nuh Tufanı misali – 20 Mayıs 2022


Kaf dağı delinmez ama dünya mahvolur

Dünyanın etrafındaki koruma kalkanı (Kaf dağı ya da Van Allen kuşağı), dünyadan uzaya gidişlere de mani oluyor, uzaydan dünyaya girişlere de mani oluyor. Yaklaşık 7-9 bin yıldır dünyamızda sıkışıp kalmış olan uzaylı türler, Kaf dağını delmek isterken çok çok büyük bir dizi afete sebep olurlar mı…

Dünyamızda sıkışmış uzaylı türlerin sistemleri çöküyor, çok güçsüz hallere düşüyorlar ve yıkılıp çökerken dünyayı da felaketlere sürükleyebilirler.