“Sömürgecilik bitti”En açık şekliyle yazıyorum…

Her şey mükemmel şekilde gidiyorken bu süreci daha da hızlandırmak isteyen memleket dahilindeki ve haricindeki güç unsurları, Katar’a, BAE’ne ve Suudi Amerika’ya daha da fazla vurmalılar.

Bunlara vurulunca, bunlardan önce Rusya, ABD ve Çin iyice çöker. Bu da Yeşilleri neredeyse tamamen oyundan düşürür. Böylelikle de sadece Türkiye’nin ve bölgenin değil, dünya genelinde insanlığın binbir türlü derdi ortadan kalkar.

Şimdilerde Katar’a biraz daha vuruldukça Tamim’den önce Biden-Kamala çetesi yıkılacak. Biden’ı Çankaya köşkünün bahçesinden kovduğum o rüyam yaşanmış olacak.

Türkiye üzerindeki Amerika ve NATO nüfuzu neredeyse tamamen kırılacak. Bazı ABD ve NATO askerlerinin Türkiye’deki üslerden kaçmaya fırsat bulamayıp ele geçeceklerini değerlendiriyorum. Sözde mülteciler sorunu da birkaç gün içinde tamamen çözülecek. Söylediğim gibi, vatansız yaşamaya bile razı olmuş bu yığınlar, topluca Avrupa’ya doğru sürülecekler. Yunan şımarıklığına sert karşılık verilecek. Midilli ve Rodos başta olmak üzere bütün adalarımız ve adacıklarımız, en küçük kayalık bile geri alınacak. Bu sırada, şu anda bile bize düşmanlığını açıkça sergilemeye devam eden ABD’nin bölgedeki bütün askeri unsurlarını, dünyanın gözleri önünde ve şiddetli şekilde imha edeceğiz. Görüntülerini bütün dünya ile paylaşacağız. “İnsanlığa müjde! Kağıttan kaplan Amerika, Türk kaplanı karşısında paramparça oldu” diyeceğiz. “Bütün insanlığın kurtulma vakti geliyor” diyeceğiz. Kuzey Suriye’deki ve Irak’taki ABD unsurlarını ve de onlara çalışan bütün unsurları imha edeceğiz. Türkiye’nin ve bölgenin PKK/YPG/DSG/PYD diye bir sorunu kalmayacak.Terör bitecek, kan duracak, göz yaşı kesilecek ve bunun neticesi olarak sömürgeci batı dünyasının, kandan ve göz yaşından beslenen batı dünyasının kara paraları çok çok büyük oranda kesilecek. Hatta Türkiye’den aşırı vergilendirme yoluyla, fahiş faturalandırma yoluyla çalmaya devam ettikleri devasa meblağda paralar da kesilecek.

Çoktan ölmüş, bir süredir kokuşmaya başlamış Avrupa’nın da ABD’nin de paramparça olduğu görülecek. Açlıktan birbirlerini yiyen batılı milletler haberlere konu olacaklar. Evet, evet… Gerçek manada yazıyorum. Tarihinde vahşetten, zulümden, cinsi sapıklıktan, yamyamlıktan, katliamdan, sömürgecilikten başka bir şey olmayan batı dünyasının günümüz temsilcileri arasından bazıları, bazılarını yiyecekler. Tarihte de bunu çok kere yaptılar.

Bize medeniyet/çağdaşlık diye diye yüz yıldan fazladır örnek olarak dayatılan batı aleminin, aslında ne kadar hunharca yaşayan, ahlaktan, maneviyattan hatta insanlıktan nasipsiz bir batı dünyası olduğu açıkça gözler önüne çıkacak.

Lavrov gibiler bu olacakları hatta burada açıkça yazmadığım kısımlarını çoktan gördükleri/kabullendikleri ve mani olmaya kuvvet yetiremeyeceklerini de bildikleri için “Sömürgecilik bitti” mealinde cümleler kurdular. Şu ana kadar bitmemişti, sadece örtülü işgaller ve sömürmeler tarzında devam etmekteydi ve bu devri Türkiye bitiriyor. Çok hızlı yaşanacak bir sürecin ardından tamamen bitecek. Artık bu topun buradan dönüşü yok. Türkiye sadece kendini değil, aynı anda komşuları başta olmak üzere bölge devletlerini/milletlerini ve devamında bütün insanlığı kurtaracak.

Öyle ise, dini, dili, derisinin rengi her ne olursa olsun, hala insan kalmış ve insanca yaşamak isteyen, bunca sömürüden ve zulümden kurtulmak isteyen bütün milletler ve bunların hükumetleri, şu andan itibaren Katar, BAE ve Suudi Arabistan’a gerekli karşılıkları vermeye başlamalılar. Onlara darbeler vurulacak, sömürgeci devletler olan ve birbirleriyle hala danışıklı dövüşerek dünyanın dört bir yanında kara para ve hırsızlık işleri yapan İngiltere, ABD, Rusya, Çin, İran, Japonya yıkılacak. Bundan böyle dünya genelinde bütün sektörlerde sömürgecilerin şirketleri ve patronları değil, çalışanlar, emek harcayanlar, projeler geliştirenler ve bütün bunları dürüstçe yapanlar lider olacaklar.

Türkiye’de başlatılacak türlü türlü hayırlı projeler, en kısa zamanda dünyanın her yanına saçılacaklar. En başta kuraklık, kıtlık, gıda krizi, hayat pahalılığı, adalet, eğitim sorunları en hızlı şekilde çözülecek. Her yerde güzellikler, mutluluklar yaşanacak ve biz gerçek Türkleriz, hiçkimseyi sömürmez ve kimseye zulüm etmeyiz.

Herkes safını buna göre belirlesin ve duruşunu hemen şimdi sergilesin.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın