Süre doluyor

Türmenistan’ın idaresine/hükumetine verdiğim süre, bu gün Türkiye saati ile 23:59 da bitiyor.

Türkmenlere ihanet ve zulüm eden… En temel insan hak ve hürriyetlerini bile hukuksuz şekilde sınırlandıran… Türkmenleri dünyadan hatta kendi çevresinden/bölgesinden bile kopartan… Kanına, iliğine kadar sömürülmesini sağlayan… Dinlerini/inançlarını bile yozlaştırmaya çalışan… Türkmenlerin devlet gücüyle/imkanlarıyla Türkmenlere her kötülüğü yapan… Ankebut Ağına hizmet eden… Hakkaniyetle değerlendirildiklerinde Saddam’dan, Kaddafi’den ve benzerlerinden hiçbir farkı bulunmayan Türkmenistan devleti idarecileri için son saatler…

Türkmenistan’ın tarihinde yapılan bütün seçimler hileli ve gayr-i meşrudur. Yakın zamanda yapılan son seçim de tamamen usulden, göstermelik ve hileli bir seçimdir. An itibariyle Türkmenistan’ın başında seçilmemiş, gayr-i meşru diktatörler bulunmaktadır. Dünyanın hukuka saygılı bütün hükumetleri de bunu böyle görmek, böyle kabul etmek zorundadır.

Türkmenistan’ın idaresini elinde tutanlar, tuttukları bu yanlış yoldan döneceklerse, yeni bir sayfa açacaklarsa, bundan sonra Ankebut Ağı’na değil de Türkmenlere ve Türk dünyasına hizmet edeceklerse, bunun gereğini yapıp bütün dünyaya açıkça ilan etmeliler. Tuttukları yoldan dönmeyeceklerse, onları da oyundan düşüreceğiz. Türkmenistan’a adalet, insan hakları, inanç ve ibadet hürriyeti dahil her türlü hak ve hürriyeti götüreceğiz. Güney Azerbaycan’ın hak ve hürriyetlerine kavuşturmamızdan, diktatörlerin zulmünden kurtarmamızdan hemen sonra Türkmenistan’a da müdahale edeceğiz.

Kalemin tesir etmediği yerde elbette ki kılıçlarımız nizamı sağlayacak. Bunca ikazdan sonra akacak kandan, kopacak baştan bizler mesul olmayacağız.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

..

Bir Yorum Yazın