Hızlanmalıyız


Müdahale edeceğiz

Çok öncesinden haber verdiğim gibi İran da çöküyor. Otorite iyice kayboluyor.

İran halkı son derece haklı gerekçelerle isyan ediyor. Mevcut İran rejimini de idarecilerini de istemiyorlar.

İran iyice karışacak. Kara para sistemi çökertildikçe bunun böyle olacağını yıllardır yazıyordum. İran halkı, en çok da İran’ın işgali altındaki güney Azerbaycan halkı bu güne kadar çok büyük eziyetler, zulümler gördü ve artık bu zulümler, bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar tahammül edilemez seviyeye geldi.

Türkiye olarak bizim yükümüz zaten çok ağır. Sorunlarımız çok büyük, bir anda sorunları kökten çözmemiz gerekiyor. Çok kısa sürede, çok işe yarar hamleler yapmamız gerekiyor. İran’daki karışıklık İran halkı kadar Türkiye’nin de lehine oluyor, olacak.

O bölgeden de Türkiye’ye daha fazla yük gelmemesi, insanların Türkiye tarafına doğru geçmemesi, bölgedeki Türk ve Müslüman unsurların can, mal, ırz emniyetinin sağlanması, diktatörlerin/zalimlerin devrilmesi, temel insan hak ve hürriyetlerinin tesis edilmesi için bölgeye müdahale etmemiz şart olacak.

İran’daki sivil halkın üzerine İran askerleri ya da kolluk kuvvetleri tarafından ateş edildiği an ya da herhangi bir başka devletin unsurları İran’a girmeye teşebbüs ettiği an, derhal İran’a ordumuzla girecek ve soydaşlarımızın her türlü emniyetini sağlayacağız. Sınırımızdan Afganistan ve Türkmenistan sınırına kadar uzanan, güneye doğru ise Basra Körfezi’ne kadar uzanan güney Azerbaycan sınırlarını Türkiye’ye dahil edeceğiz. Dahil olmak isterlerse kalan bölgelerin de Türkiye’ye dahil olmasını kabul edeceğiz. O bölgenin halkını hür iradelerine bırakacağız.

“Hazırlanmalıyız.” demiştim. Şimdi ise hızlanmalıyız.

Ankebut Ağı ve en çok da Yeşiller, dünyanın dört bir tarafında hızla çökmeye devam edecekler. Öyle görünüyor ki çok çok kısa süre sonra dünya ikiye bölünecek: Mfs’den yana olanlar ve Mfs’ye karşı olanlar…

Hala herhangi bir ülkenin idarecileri arasında bunun böyle olamayacağını düşünenler varsa, siyaseti bırakıp sokaklarda seyyar satıcılık yapsınlar. Çaplarına göre işlerle uğraşsınlar.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

..

Bir Yorum Yazın