Mani değil

Rusya’ya, Putin’e meydan vermem, Trump’a da meydan vermeme mani değil. Şu Trump artık kendini ve etrafını toparlayarak meydana inecekse inmeli. İnmeyecekse pes ettiğini açıkça dünyaya ilan etmeli.

Sahada hiç kimse oyunla, oyalanma ile meşgul değil. Herkes bir duruş sergiliyor, herkes bir mücadele veriyor. Herkes savaşıyor. Lakin birileri savaşır gibi yapıyorsa, bilmeli ki sadece kendilerini kandırırlar ve kendi temellerini kendi elleriyle yıkmış olurlar.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Askerler morglarda

Söylememişim gibi olmasın. Dünya genelinde çok yoğun ve çok sert sinyaller var, çünkü operasyon yapıyoruz. Adını da “Dumanlı beyin operasyonu” koyduk. Şimdiden tıkabasa asker dolan morglar var. Darısı, hala morglara doldurulmamış olan düşman askerlerin/subayların başına…

Yine her yerde haberler başlar ve

– Kara mantar
– Havana sendromu
– Gizemli hastalık
– Korona
– Bulaşıcı hastalık

derler. Ya da yeni yeni bir şeyler uydururlar. Bu arada, askeri araçların ve cihazların da askerlerden farkı yok. Çok büyük maddi zarar da var.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Sadece birkaç kıvılcım


Ben, hiçbir devleti ve liderini, yeşil mi, gri mi, başka bir renk mi diye sınıflandırarak değerlendirmiyorum.

Yanımda mı karşımda mı sadece ona bakıyorum. Karşımda olanların renkleri, aynı renkten ya da başka renkten olanlarla aralarındaki meseleleri beni ilgilendirmiyor. Zaten iyice at izi it izine karıştı. Kimin hangi kulvardan koştuğu da belli değil.

Benim için uzaylı insan olması, dünyalı insan olması hiç fark etmiyor. Ben herkesin “iyi” mi yoksa “kötü” mü olduğuna, iyiliğe doğru mu, kötülüğe doğru mu gittiğine bakıyorum.

Ne yeşillere, ne grilere ne de başka renklere verilmiş sözlerim yok. Kimseye sözler verip de yolda bırakmışlığım yok. İstanbul merkezli yeni bir sistem kuruyorum. Bir de sahaya inmek için de son hamlelerimi yapıyorum. Bunu sağlamak için de bu dünyayı yakmam gerekecekti. Her zamanki gibi baştan ikazlar ettim, vebal bende kalmasın dedim ve dinleyen olmadı. Neticesi olarak ortalık karışıyor ama bu bir yangın değil, henüz birkaç kıvılcım çaktı, yangına dönüşmedi. Çok kısa süre sonra yangın çıkınca ve her yeri sarınca, şimdiden kahredenlerin hallerini de göreceğiz. Bütün mesele bu…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bazı karar değişiklikleri


Rusya’yı parçalamayı düşünenler var. Ben karar değiştirdim, şimdilik öyle düşünmüyor, öyle istemiyorum. Aksine, Rusya’nın tek parça halinde ayakta kalması, batıya doğru daha fazla toprakları da sınırlarına dahil etmesi için hamleler yapacağım.

Artık Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan, ambargolardan da büyük rahatsızlık duyuyorum. Dünyada kuraklık ve kıtlık hakim olmasını isteyen, bu maksatla sinsice müdahaleler yapan batılı ülkelere de çok büyük darbeler vuracağım. Rusların askeri uçaklarına hava sahamızın kapalı olması da bana çok çok büyük rahatsızlık veriyor.

Bir kararımı daha değiştirdim. Rusya Federasyonunun Suriye’de, Esed’in talebi ve izni dahilinde bulunmasından, hava üsleri olmasından, kara birlikleri olmasından, havadan havaya, havadan karaya ve karadan havaya saldırı ve savunma sistemlerinin bulunmasından şimdilik rahatsızlık duymuyorum.

Yine, akıllıca davranmak isteyenler önden bilsinler, boş yere büyük zararlar yaşamasınlar diye baştan ve açıkça yapacaklarımı yazmış bulundum. Bundan sonrası yine herkesin kendi tercihi… Bütün taraflar, kararlarının karşılığını yaşarlar.

Bir kez daha hatırlamak isterim ki benim mevcut Ukrayna halkına şiddetli karşıtlığım var. Aralarından iyi olanları tenzih ettim ve baştan ikaz ettim. Oraları terk etmelerini tavsiye ettim. Onları yine tenzih ederim ama diğer kuru kalabalığa karşıtlığım devam ediyor, edecek. Dünyadaki hangi taraf, Sodom ve Gomore halkları gibi olan o Ukrayna’nın arkasında duruyorsa, benim de karşımda duruyor demektir.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Öyle bir ordu yok

Suriye Milli Ordusu (SMO) isimli bir ordu dünya üzerinde yok. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da yoktu. ÖSO denilen terör teşkilatının sonradan ismi değiştirilerek Suriye Milli Ordusu denildi. Bir terör örgütüne “ordu” denilmesiyle, ne gerçekten ordu olur ne de terör örgütü sınıfından çıkar.

ÖSO’nun gayr-i meşru oluşu, terör teşkilatı oluşu, çok vahim suçlara en başından beri bulaştığı iyice gözler önüne serildi. ÖSO’nun eşkıyadan, teröristlerden müteşekkil olduğu… Her türlü cinayet, katliam, işkence, tecavüz, yağma, gasp, insan ve organ kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, eşya ve araç kaçakçılığı işlerine karıştıkları açıkça gözler önüne serildi. Milletler arası terör, milletler arası harp ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında acil yargılama gerektiren çok vahim ve çok acı gerçekler gözler önüne serildi. Süreç, hukuk çerçevesinde ilerlemeli ve kısa sürede ipin ucu MİT’e, Hakan Fidan’a, Tayyip’, Bohçalıya ve çevrelerindeki suç ortaklarına kadar gelmeliydi ama öyle olmadı.

O öve öve bitirilemeyen ve bizlere iki asırdır örnek olarak dayatılan batı alemi de sustu. Hukukun ayaklar altına alınmasından rahatsızlık duymadılar. Çünkü ÖSO ya da şu anki adıyla SMO, zaten o batılı ülkelerin talimatlarıyla, onların kara paracı gizli servislerinin marifetleriyle tesis edildi. Tıpkı IŞİD gibi… Tıpkı el Nusra gibi… Tıpkı HTŞ gibi… Tıpkı PKK/YPG ve dünyanın muhtelif yerlerindeki diğerleri gibi… Bunların hepsi Ankebut Ağına bağlı hükumetlerin organize şekilde yaptıkları terör, katliam, işgal, kara para işleri… Bölgedeki bu terör ve katliam, yağma ve işgal örgütlerinin pek çoğu, BOP’çu Bohçalı, BOP’çu Tayyip ve bunların çeteleri ile MİT de alet edilerek tesis edildiler. Yine bunlar da kullanılarak yönetildiler, türlü insanlık dışı suçlar işlediler.

ÖSO’nun isminin değişmesi hiçbir şeyi temize çekmedi. yüz binlerce cinayet, yüzlerce katliam suçu, sayısız yağma, gasp, tecavüz, işkence suçu temize çıkmış olmadı. Şu anda SMO ismiyle de hala aynı teröristlikleri, zulümleri sergiliyorlar. Hala Büyük İsrail projesi kapsamında Suriye’de kurtarılmış bir bölge, ikinci bir İsrail oluşturmak istiyorlar. Hala işgaller, toprak koparmalar peşindeler. Hala kan, hala işkence, hala cinayet, hala katliam, hala insan ve organ kaçakçılığı, hala uyuşturucu ve petrol kaçakçılığı peşindeler.

Bu gerçekler bütün gazetecilerin, televizyoncuların ve sosyal medyanın tesirli kişilerinin gözleri önünde olan gerçekler. Tayyip’in, söz konusu terör çetelerini de kullanarak, Suriye’den petrol kaçakçılığı yaptığının en somut delillerini Rusya Genel Kurmay Başkanlığı yıllar önce herkese açık şekilde paylaştı. Türkiye’deki terörist başlarından yani Bohçalıdan, Tayyip’ten ve bunların yakın etrafındaki diğer katliamcı teröristlerden kim çıkıp da bu delillerin gerçek olmadığını iddia edebildi… Tayyip, deliller paylaşılmadan önce “Bu iddialar ispat edilsin, ben bu makamda durmam” demişti. Sanki iddialar ispat edilince, zaten gayr-i meşru ve gayr-i resmi şekilde işgal ettiği o makamdan inecek ve her şey bitecekti. Yargılanma, en ağır cezaları alma ihtimalinin akıllarından bile geçmediği, konuşmalarından çok net şekilde belli oluyordu. Türkiye’de devletin, adalet sisteminin işlerliğini mason tarikatı üzerinden o derece bozduklarını kesin şekilde biliyordu. Zaten onca gazeteciler ve TV programcıları da organize şekilde, bir yerden emir almışlar gibi sadece susuyorlardı.

İddialar ispat da edildi ve Tayyip bütün pis ve kanlı işlerine durmadan devam etti. Rusya tarafına soruldu “Tayyip istifa etmedi, ne diyeceksiniz?” denildi. “Bundan sonrası bizim değil, doktorların meselesi” cevabı verildi. Her türlü pis işlerle ruh sağlığını iyice kaybetmiş ve sadistleşmiş, canavarlaşmış bir Tayyip’in koca ülkemizin başında olduğu gerçeği, dünyanın gözleri önüne açıkça serildi. Ruslar da Türkiye’de devlet sisteminin örtülü/gizli şekilde bir paralel devlet tarafından, içimizdeki İsrail tarafından ele geçirildiğini biliyorlardı.

Bütün bunlar Türkiye’deki gazetecilerin, televizyon programcılarının, haber hazırlayan ve sunan ekiplerin, bunların patronlarının, uzman diye çıkartılıp konuşturulan alçakların, adli yetkililerin gözleri önünde yaşandı. Bu nedenle, bu suçlara bir şekilde ortak olmuş, yardım ve yataklık yapmış hiç kimsenin, çok yakında yapılacak şeffaf yargılamalar sırasında geçerli bir mazereti olmayacak.

Onca ifşalar yaşandığı, Tayyip bu derece rezil olduğu ve suç üstü olduğu halde bile insanlık dışı işler devam etti. Hatta Amerika Birleşik Devletçikleri, YPG kartını daha aktif kullanmak isteyince, bölgedeki işgal, kara para, katliam işlerini devam ettirmek için farklı kararlar alınca, ÖSO teröristleri pek tercih edilmez oldular. İyice güç kaybettiler ve bu nedenle de isimleri SMO yapıldı. AKPKK-MHPKK-CHPKK-HDPKK’nin organize faaliyetleriyle, ayrıca MİT ve TSK içindeki hainlerin, teröristlerin, kara paracıların desteği ile yeniden güçlendirildiler. SMO’yu da meşru göstermeye oynadılar. İdamlık suçlara ortak oldular, oluyorlar. Herkes iyice farkına varsın ki SMO’yu ve benzerlerini meşru gösterenlere, müdafaa edenlere, övenlere de çok yakında idam cezaları verilecek. Sadece bu bile idam cezaları verilmesine yeterli olacak. Çünkü, ortak olunan, destek olunan, övülen, yardım ve yataklık edilen suçlar, çok çok büyük suçlar. Ayrıca “organize” bir şekilde yapıldıkları da binbir türlü delille ispat edilebilen suçlar.

Hiç kimse milyonlarca insanın canını, malını, ırzını, haklarını hiçe sayamaz. Hiç kimse, vatana ve milete ihanet ettikleri ve ayrıca türlü kara para işlerini devlet gücünü de alet ederek yaptıkları on yıldan fazladır somut delillerle gözler önünde olan bir hain siyasi kadronun gayr-i resmi açıklamalarına uyduğunu, o açıklamaları dikkate aldığını iddia ederek cezalar almaktan kurtulamaz. Hiç kimse 2022 yılının Mayıs ayında bile hala SMO da SMO diye, hala operasyon da operasyon diye konuşamaz, yazamaz. Bu kapsamda sosyal medya paylaşımları bile yapamaz.

Benden bir kez daha söylemesi… Çoktan bitmiş ve tükenmiş bir hain siyasi kadro ile birlikte asılmak isteyenler, onlarla birlikte ihanetler ve insanlık suçları işlemeye devam etsinler.

Ayrıca dünyadaki bütün taraflar bilsinler ki bizim ÖSO/SMO ile de başka herhangi bir terör ve kara para teşkilatı ile de bağımız yok, olmayacak. Bizler onurlu askerleriz. Hiçbir zaman üzerimize leke düşürmedik, düşürmeyeceğiz. SMO’yu her fırsatta vuracağız, vuran taraflara da maniler ve sorunlar çıkartmayacağız. SMO’nun ve benzerlerinin içindeki MİT ve TSK mensuplarını da diğerlerinden ayırt etmeyecek, diğerleri ile birlikte bir an evvel cehenneme göndereceğiz.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi