Türk vatandaşlığı para ile satılamaz


Şehit kanları ile alınmış vatan, para ile satılamaz. Topraklarımız ve devletimiz peşkeş çekilemez. Nüfus dengesi değiştirilemez. AKPKK organize suç, terör ve ihanet örgütünün vatanı peşkeş çeken kararlarına, uygulamalarına Türk milletinin ve hukuk sisteminin rızası yok.

Türkiye’den gayr-i menkul almak suretiyle aynı zamanda vatandaşlık alan, almayı düşünen kişiler, Türkiye’de sosyal medyadaki tavırlara, öfkeye, isyana bakarak bile, ne kadar hatalı bir iş yaptıklarını ya da yapacaklarını birkaç on dakika içinde kesinlik seviyesinde anlayabilirler.

Türkiye’nin vatandaşlığının para karşılığında satılmasına da Türkiye’de gayr-i menkullerin yoğun oranda yabancılara satılmasına da bu milletin rızası yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Bu milleti ve devleti kasten çökertmeye dönük olan onlarca vahim AKPKK uygulamasından biri de budur ve buna ilk fırsatta karşılık verilecek. Bu millet Filistinliler gibi olmak istemiyor, olmayacak. Burası Türk yurdudur ve öyle de kalacak. Bu ülkede büyük oranda nüfus ve tapu değişmesine asla izin verilmeyecek. İktiza ederse bu hususta harbe bile girilecek, devletleri bile karşımıza alacağız. Bu nedenle, hiç kimse kendi devletine de güvenerek AKPKK organize suç, terör ve ihanet örgütüne para kaptırmasın. O verilen paralar devletimizin hazinesine değil, AKPKK militanlarının ceplerine ve çalıştıkları Mason teşkilatının kasalarına giriyor.

Bilinmeli ki biz AKPKK’nin hemen sonrasında, Suriyelilere verilen vatandaşlıkları da gayr-i menkul satın alınmak suretiyle başka yabancılara verilen vatandaşlıkları da tek hamlede iptal edeceğiz. Satın aldıkları gayr-i menkullere de devlet olarak el koyacağız. Yapılan işlemin baştan hukuksuz olduğunu, milli güvenliğin söz konusu olduğunu, halkın tamamının buna karşı olduğunu, uygulamanın demokrasiye de hukuka da uygun olmadığını ifade edeceğiz. Vatandaşlık alanların bunu bile bile yaptıklarını, bu riski göze aldıklarını ifade edeceğiz. Yine de yaptıkları ödemeleri geri almalarının hukukun gereği olduğunu açıklayacak ve paralarını AKPKK organize suç örgütünden geri almalarını söyleyeceğiz. Ya da şöyle de yapabiliriz. AKPKK sonrası Türkiye’sinde bu geri ödemeleri sıraya yazarız. AKPKK’nin sebep olduğu onca zarar ziyan telafi edilebilirse, sıra da bu hususa gelirse, bu kişilerin paralarını da elbette iade ederiz. Sıra gelmezse, bu milletin türlü maddi ve manevi zararları telafi edilemediği gibi, parayla vatandaşlık alacak kadar alçalmış o kişilerin de zararları telafi edilememiş olur.

Ben Arap şeyhi, Yahudi, Mason, Satanist, ABD’li, İngiliz, Çinli, Fransız, Alman diye ayırt etmem. Hukukun gereği ne ise onu yaparım. Kanal İstanbul meselesi de dahil olmak üzere her meselede her zaman açıkça olacakları ifade ettim, ikaz ettim. Bu ülkeden peşkeş çekilmiş bir karış toprağı bir yabancıya bırakırsam adım da mfs olmayacak, isteyen istediği şekilde ad takabilecek. Bu meselede bu kadar hassas ve bu kadar kararlıyım. Buna mani olmak için karşıma çıkan şahısları/patronları, holdingleri değil devletleri bile yıkacağım.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın