Türkiye Türkçesi öğrenilmeli…

Şu anlarda dünyanın en güçlü ülkeleri olarak bilinen çok sayıda ülke, çok yakın gelecekte, mali krizlerle, siyasi krizlerle, iç çatışmalarıyla mücadele ediyor olacak. Hatta bunlardan bazıları parçalanacak, haritaları da değişecek. Batı, resmen de batacak ve güneş yeniden doğudan doğacak.

Söz konusu ülkelerde, pek çok uzmanlık sahasından eğitimli, liyakatli, tecrübeli insanlar da maddi sıkıntılar yaşayacaklar, işsiz kalacaklar, hayati risklerin içinde kalacaklar.

Öyle tahmin ediyorum ki o anlara gelindiğinde, birkaç büyük felaket yaşadıktan hemen sonrasında muazzam bir gayretle ayağa kalkmakta ve dünyayı şaşırtacak derecede iyi idare edilmekte olan bir Türkiye olacak. Türkiye o günlere geldiğinde çoktan Türk dünyası ile birleşmeye de başlamış olacak. Dünyanın siyasi, askeri, mali, dini dengelerine şimdi olduğundan daha da fazla tesir edebilen, çok kısa sürede dünyanın açıkça lideri olmaya oynayan bir Türkiye olacak.

İşte o zamanlarda Türkiye’ye ve Türkiye ile birleşen Türk devletlerine çok fazla sayıda liyakatli, eğitimli, tecrübeli ve dürüst insanlar gerekecek. Batıp çökmekte olan ülkelerin yetişmiş insan gücü, tersine olarak batıdan doğuya akmaya başlayacak. Şimdiden bunun farkında vararak bu kişilerin Türkiye Türkçesi öğrenmelerini tavsiye ederim. Türkiye Türkçesi, çok kolay öğrenilebilen, telaffuzu da çok kolay olan bir dildir.

Bütün bilim dallarından uzmanlara ihtiyaç olduğu gibi, hakim ve savcılara, çeşitli branşlardan öğretmenlere kadar çok geniş sahalarda uzmanlara ihtiyaç olacağı da bilinmelidir.

Söz konusu uzman kişiler, Türkiye’de can, mal, namus, din, ibadet, fikir hürriyeti içinde çok rahat bir hayat sürebilecekler. Aynı zamanda gayet iyi seviyede maaş alabilecekler, maddi sıkıntı da yaşamayacaklar.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi