Kazakistan’daki soydaşlarımız yalnız değillerdir

Maddi/fiziki ve manevi olarak onların yanlarındayız. Onlar şu anda tam olarak fark edemeseler, bilemeseler de Kazakistan’ın iyiliği için de bu güne kadar çok büyük mücadele verdik, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Buradan sesimi yedi kıtaya hatta yerin altına ve üstüne duyuruyorum. Buralardaki bütün taraflar benim Kazakistan halkının yanında olduğumu biliyorlar.

Yıllardır biz de Kazak kardeşlerimiz gibi yapmayı ve başımızdaki hainlere ülkeyi dar etmeyi çok düşündük ama her seferinde ülkemizdeki iktidarla danışıklı dövüşen muhalefetin ve batı ülkelerinin kahpeliklerinden çekindik. Danışıklı muhalefeti de ülkemizdeki ABD ve NATO üslerini de bunlara çalışan hainleri de geçen bu süre içinde boğduk/ezdik, her geçen gün daha da boğmaya devam ediyoruz. Bu yaptığımız da zaten Kazakistan’daki soydaşlarımızın ellerini güçlendirdi. Bir şekilde Türkiye’nin gerçek hürriyeti için de meşru bir millet darbesi kaçınılmaz görünüyor. Bunda çok aceleci olmadık, tedbiri elden bırakmadık ama artık buna çok uzak da değiliz. Turan illerini peş peşe kurtaracağız inşaAllah.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Yakıtsız, zararsız ve yüzde yüz Türk malı…

Hiç yakıt kullanmayan, çevreyi hiç kirletmeyen, enerjisi hiç bitmeyen, sık arıza yapmayan ve bakım gerektirmeyen, çok dayanıklı malzemelerden yapılacak ve çok uzun ömürlü olacak, emsali görülmemiş seviyede güçlü ve süratli bir araba projem var. Bu araba, elektrikli araba da olmayacak, bataryalardan da güç almayacak. Hidrojenden ya da başka gazlardan da enerji almayacak. Hareket enerjisi üretmek için katı, sıvı ya da gaz türünden hiçbir şeyi sarf etmeyecek. Gerçek manasında yazıyorum ki tamamen yakıtsız olacak. Aslında bu teknikle sadece araba da yapılmayacak. Aynı sistem hava, kara, deniz vasıtalarında kullanılabilecek.

Piyasaya çıktığı gibi dünyadaki siyasi, askeri ve mali sahalarda ani ve çok büyük bir devrime sebep olacak. Yer yerinden oynayacak. Önümüzdeki 20-30 yıl bu projeyi açıklamayı düşünmüyordum ama Ankebut Ağının insanlık düşmanı holdinglerini, şirketlerini, üst yöneticilerini, siyasi liderlerini, dünyayı kontrol etmekte kullandıkları batı ülkelerini, bunların pazar paylarını bir anda yerle bir etmek için bu projeyi henüz uygulamaya geçirmeden bile açıklayasım geliyor. Birkaç kere bu çılgınlığı yapacak gibi oldum ama her defasında son anda kendimi bundan geri tuttum. Bundan kazanacağım muazzam meblağdaki parayı bile hiçe sayıp da patent hakkı dahi gözetmeden hemen şimdilerde dünyaya bu tekniği ilan eder miyim diye… Her seferinde “ederim” diyorum. Kaybettiğim paranın bilmem kaç mislini kısacık sürede Ankebut Ağına kaybettirmek ve bütün kısımlarıyla birlikte onu tarihe kısacık sürede gömmek, bir iki sene içinde yepyeni bir dünya düzeni kurmak varken, bence bu kararım doğru bir karar olur.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Saldırı altında

Selçuk Geçer ağır metafizik saldırılara maruz kalıyor. Sakin kalmakta, konuları/konuşmaları idrak etmekte, meramını anlatmakta aşırı zorlandığı görülüyor. Hiç beklenilmeyen yerlerde son derece kontrolsüz ve rahatsız edici, itibarını zedeleyici tavırlar sergilemesi isteniyor. Bu tarz metafizik saldırılara maruz kalan insanlar, en basit şeyde bile çok aşırı seviyede sinirlenirler, bir şeyi anlatmak isterken maksadını çokça aşan cümleler kurmakta olduklarını idrak edemezler. Zira zihinleri sürekli saldırı ve kısmi kontrol altındadır. Hatta böyle saldırılar neticesinde, hedef insanların kazalar yaşayarak ölmeleri ya da bir anda cinnete girerek kendilerini öldürmeleri de sağlanabilir.

Birkaç gün yayınlardan, tehlikeli araçlardan, makinelerden, mekanlardan hatta trafikten bile uzak durarak metafizik korumasını artırmaya başlaması isabetli olacaktır.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi