Divan-ı Salihin, Türkiye’de ve dünya üzerinde çok etkili ve yetkili kişilerden 18 kişinin kalemini kırdı.

Bunların oyundan düşürülmesi için sebeplere uymam yönündeki emir bana verildi.

Bu 18 kişiden biri Soysuz… Artık mühleti bitti. Bu 18 kişi arasında cemaatimiz içindeki münafıklardan olanlar da var, dünyanın farklı köşelerindeki siyasi liderler de var.

Mehmet Fahri Sertkaya