Alevler Termik Santrale girdi.

Koca devlet bir santralini koruyamamış olamaz

Günlerce öncesinden bilinen bir tehlikeye karşı nasıl bu derece tedbirsiz olunabilir. Santral çevresine deniz yoluyla iş makineleri getirmek ve etrafında hendek kazmak bile yeterli olabilirdi.

Yangın bölgelerindeki pek çok büyük otel yanmadı, çünkü etraflarına hendek kazdılar ya da ateşin sıçrayarak geçmesi ihtimaline karşı etraflarında yanıcı ağaç, bitki örtüsü bırakmadılar

Sözde santralin etrafında hendek de kazdılar. O halde neden bu yangın sıçradı?

Mehmet Fahri Sertkaya