Eski Mısır’da uzaylı insanlar

Eski Mısır devrinde de bazı uzaylı insanlar, dünya insanlarının başına geçiyorlardı. Günümüzdeki gibi dış beden giyerek geçmiyorlardı. Gerçekte oldukları gibi görünüyorlardı. Bunların arasında Müslümanlar ve iyi niyetliler de vardı, gayr-i müslim olup dünya insanlığına düşman olanlar, türlü türlü aldatıcılık yapanlar da vardı. Bu kötü niyetli gayr-i müslim olanlara bir süre sonra müdahale edildi ve dünyadan çıkıp kaçmak zorunda kaldılar.

Uzaylı insan türleri arasından kendileri isteyenler de dünyamıza geldiklerinde cinlerle iletişim kuruyorlar, işbirliği yapıyorlar. Sadece cin/büyü kartını değil, metafizik teknikleri de çekinmeden kullanıyorlar.

Mehmet Fahri Sertkaya

Şimdi şartlar daha da müsait, neden hala Bedirhan’a dokunulmuyor?

Bedirhan Gökçe’nin gizli Ermeni ve Arap ve Kürt karışık bir soydan geldiği….

Kendisini Ermeni gibi gördüğü ve gizli Ermenilerle paslaştığı…

Ankebut Ağı’nın kara para işlerinin içinde olduğu…

Ağın Türkiye’deki fuhuş ve uyuşturucu mafyalarının içinde olduğu…

Ayrıca ağın çocuklarla fuhuş/sübyancılık yaptıran kısmının da içinde olduğu…

Bedirhan’ın ünlülere uyuşturucu, kadın ve çocuk temin ettiği…

Ayrıca terör örgütleri ile irtibatlı olup da örgüt liderlerine de fuhuş için çocuk temin ettiği…

Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu bütün Türkiye tarafından bilinen bazı sözde millet vekilleri ile de bağlantılı olarak kara para işlerinde faaliyet gösterdiği…

Yönündeki güçlü iddialar en kısa sürede dikkate alınmalı ve soruşturma başlatılmalı.

Mehmet Fahri Sertkaya

Binbir türlü uzaylı var…

Uzaydaki diğer insan türlerinden, dünyamıza gelip dünya insanları tarafından görülmüş ve istihbarat servisleri tarafından resmedilmiş olanları bile yüzlerce…

Şu robot resimlerde gördüğünüz türlerin hepsi gerçek, hepsi gerçekte var ve görenlerin anlatımları ile çizildiler. Dünyada uzaylı görenlerin sayısı da tahmin ettiğinizden bile çok yüksek. Şu Yahudiler, şu Ankebut Ağı mensupları, ne kadar mantıksız ve saçma ki uzaylı görmeyi, onlarla konuşmuş olmayı delilik, çılgınlık, hastalık gibi kabullendirdiler dünya insanlığına… Bakın çektikleri filmlere, bakın kontrollerindeki sözde bilim psikiyatriye ve bakın kontrollerindeki basın/yayın kuruluşlarına, yarım asırdan fazla süredir nasıl da beyin yıkamışlar…

Uzaydaki başka insan türleri (uzaylılar) arasında dış görünüş itibariyle çok farklılıklar var.

  • Derisi kurşun bile geçirmeyecek kadar değişik olanlar var.
  • Hem karada hem su altında yaşayabilenler var (ki geçen sene bu Telegram kanalında onları anlatmıştım.)
  • Hem karada yaşayıp hep sırtlarındaki doğal (sonradan bağlanan bir alet olmayan) kanatlarıyla havada da uçabilenler, elbise ihtiyacı duymayıp tüyleri ile avret yerleri örtülü olanlar, yavrularını yumurtlayanlar var ki yumurtaları da farklı… Bizim dünyamızdaki gibi sert kabuklu değil.
  • Kertenkelelerdeki gibi derileri ve gözleri olanlar var ki en belalıları onlar ve onlara şimdilerde Sürüngenimsiler (Reptilian) deniliyor.

Gezegenlerinde hiç su bulunmayıp da su yerine geçen başka sıvılarla hayatlarını devam ettirenler var. Gezegenlerinde tabiatta bulunan jel gibi şeyleri ağızlarına atarak sıvı ihtiyacını karşılayanlar var.

Bedenler değişik, iç organlar değişik, deriler değişik, renkler değişik, kanlar değişik, beyinler değişik, boylar değişik, kimi tüylü, kimi tüysüz hatta saçsız, kiminin kulak kepçesi var, kiminin yok… Ama hepsinin kafaları, gözleri, ağızları, beyinleri, akılları, cüz’i iradeleri, tercih hakları ve dinden mükellefiyetleri var. Ya iman edip Müslümanca ve ahlaklı şekilde yaşıyorlar ya da inkar edip dünyalarını ahiretlerini perişan ediyorlar. Bunların hepsi insan ve onlara göre de biz uzaylıyız, değişiğiz.

Kıyametten sonra ikinci sura üfürülüp de herkes yeniden vücut bulup ayaklandırılırken, 18 bin alemdeki herkes tek bir türde vücut bulacaklar. Hepsi bizler gibi dış görünüşe sahip olarak ikinci kere yaratılacaklar. Kur’an-ı Kerim’de bu sözümün bile delili var ve vakti geldikçe bunları hep anlatacağım.

Mehmet Fahri Sertkaya

25 Nisan 2019’da yazmıştım “Aidin Salih Müslüman değildi, münafıktı.”

Aidin Salih’in “Son Söz” isimli kitabından bir paragrafı görüyorsunuz.

25 Nisan 2019’da yazmıştım “Aidin Salih Müslüman değildi, münafıktı.” diye…

İyice bilinmeli ki Aidin Salih aynı zamanda gizli bir Hristiyan’dı ve bir Hristiyan misyoneriydi. Kocası da gizli Hristiyan’dı ve bu çift CIA’ya çalışıyordu. Meselenin siyasi yönleri de var ve uzun uzun anlatmak lazım.

Mehmet Fahri Sertkaya

Anlaşılmayan paylaşımlarım hakkında

Bazı zamanlar, herkesin anlayamayacağı bazı paylaşımlar yaptığım, doğrudur… Böyle yapacağımı geçen sene baştan yazıp duyurmuştum ve yapmıştım.

Anlayamadığınız paylaşımlarım olursa, olmadık yerlere çekmeyin, zorlama yorumlar yapmayın, o güzel kafanızı da boşuna takmayın.

Zaten sizler anlamayın da konunun muhatapları anlasınlar diye böyle yapıyorum. Yani ne kadar kendinizi zorlasanız da anlayamayacaksınız. Araziye yön veren, sadece muhataplarının anlayabileceği ve sadece muhataplarının anlaması gereken paylaşımlar bunlar ve bundan sonra da böyle paylaşımlar yapacağım.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi